ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อำมาตย์ตรี หลวงศิริราชสิริราชไมตรี''' อดีตผู้ช่วยราชการสถานทูตสยาม[[อัครราชทูต]]ไทยประจำกรุงปารีสโรม ประเทศฝรั่งเศสอิตาลี และสมาชิก[[คณะราษฎร]]
{{โครงชีวประวัติ}}
'''อำมาตย์ตรี หลวงศิริราชไมตรี''' อดีตผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสมาชิก[[คณะราษฎร]]
 
== ประวัติ ==
หลวงศิริราชไมตรี มีชื่อจริงว่า '''จรูญ สิงหเสนี''' จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนอัสสัมชัญ]] เคยเป็นนายทหารอาสายศ [[สิบตรี]] (ส.ต.) ในการร่วมรบใน[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] (พ.ศ. 2457-พ.ศ. 2461) เคยเป็นนักเรียนวิชากฎหมายในประเทศฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในตำแหน่งเลขานุการเอกอัครราชทูต
หลวงสิริราชไมตรี มีนามเดิมว่า '''จรูญ สิงหเสนี''' เกิดที่[[จังหวัดนครราชสีมา]] เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2441 เป็นบุตรคนที่ 3 ของ[[พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)]] กับคุณหญิงตุ่ม (บุตรสาวของนายเดช-นางใย สิงหเสนี)
 
หลวงศิริราชไมตรีเมื่อายุได้ มีชื่อจริงว่า7 '''จรูญปี สิงหเสนี'''ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานคร จบการและเข้าศึกษาจากที่[[โรงเรียนอัสสัมชัญบพิตรพิมุข]] เคยเป็นนายทหารอาสายศ[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] [[สิบตรีโรงเรียนราชวิทยาลัย]] (ส.ต.)และ[[โรงเรียนกฎหมาย]] ในการตามลำดับ ได้เข้าร่วมรบใน[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] (พ.ศ. 2457-พ.ศ. 2461) เมื่อสงครามสิ้นสุดจึงได้ยศ[[สิบตรี]] (ส.ต.) เคยเป็นนักเรียนวิชากฎหมายในประเทศฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในตำแหน่งเลขานุการเอกอัครราชทูต
 
นายจรูญได้เข้าร่วมกับคณะราษฎร เพื่อร่วมใน[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง]] จากการชักชวนของนาย[[ปรีดี พนมยงค์]] นักเรียนวิชากฎหมาย ทุนกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกัน จัดเป็นคณะราษฎรชุดแรกที่มีการก่อตัวขึ้น 7 คน และถือเป็นเพียงคนเดียวที่มิได้มีสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา อีกทั้งเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ได้ศึกษาจบแล้ว ก็ได้เดินทางกลับสู่ประเทศสยาม แต่นายจรูญไม่ได้กลับมาด้วย<ref>''สองฝั่งประชาธิปไตย'', "2475". สารคดีทางไทยพีบีเอส: 26 กรกฎาคม 2555</ref> <ref>[http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3363.195;wap2 ชะตากรรมของพระยาทรงสุรเดช หนึ่งในสี่ทหารเสือคณะราษฎร์]</ref>
 
เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศสยาม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มีบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น ''หลวงศิริราชสิริราชไมตรี''
 
ต่อมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้ว หลวงศิริราชไมตรีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง (รัฐมนตรีลอย) และต่อมาได้เป็นราชเลขานุการใน[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]] (รัชกาลที่ 8) ด้วย
 
== ครอบครัว ==
==อ้างอิง==
หลวงสิริราชไมตรี สมรสกับคุณหญิงอนงค์ (บุตรี[[พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี)]] กับนางน้อม) มีบุตรด้วยกัน 5 คน ดังนี้
# นายอุดมพร สิงหเสนี
# นายพสุพร สิงหเสนี
# นายสิงพร สิงหเสนี
# นางสาวพรพงา สิงหเสนี
# นางสาวพรระพี สิงหเสนี
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{ป.ม.|2484}}<ref>, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2942.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 58, ตอน 0 ง, 18 กันยายน พ.ศ. 2484, หน้า 3160</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{คณะราษฎร}}
{{กรรมการราษฎรไทย }}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 ของไทย}}
 
{{เกิดปี|2441}}{{ตายปี|2534}}
[[หมวดหมู่:ทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกคณะราษฎร]]
{{เกิดปี|}}{{ตายปี|}}
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นหลวง]]
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง]]
[[หมวดหมู่:นักการทูตชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญสวนกุหลาบวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์]]
[[หมวดหมู่:สกุลสิงหเสนี]]
{{คณะราษฎร}}
{{กรรมการราษฎรไทย }}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 ของไทย}}