ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนิงปัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox settlement
|name = หนิงโปหนิงปัว
|official_name = 宁波市
|native_name = 宁波
}}
 
'''หนิงโปหนิงปัว''' ({{zh|s=宁波|p=Níngbō}}; [[สำเนียงหนิงโปหนิงปัว]]: ''ญิงโพ'' {{Audio|Wuu-Nyinpou.ogg|Nyin-poh/Nyin-pou}}) เป็นเมืองท่าทางทะเล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ[[ประเทศจีน]] ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ[[มณฑลเจ้อเจียง]] จากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี ค.ศ. 2010 เทศบาลเมืองมีประชากร 7,605,700 คน โดยประชากร 3,491,000 อาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งมี 6 เขต
 
เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานที่เมืองนี้ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 ต่อมา[[โปรตุเกส]]ได้ตั้งสถานีการค้าในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และได้ทำสัญญาให้จีนเปิดเป็นเมืองท่า[[สนธิสัญญาตามสนธิสัญญานานกิง ค.ศ. 1842]] ต่อมาได้กำหนดให้เป็นเมืองเปิดในปี ค.ศ. 1984 เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ
166,193

การแก้ไข