ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาเรล ชาเปก"

กาเรล ชาเปก เกิดเมื่อ ค.ศ. 1890 ในหมู่บ้านบนเทือกเขาของ[[โบฮีเมีย]]ชื่อว่า [[Malé Svatoňovice]] มารดาเขาเป็นคนอ่อนไหวและเจ้าอารมณ์ ส่วนบิดาไม่ค่อยได้ใกล้ชิดแต่ก็เอ็นดูเขา กาเรลเป็นบุตรคนเล็กจากพี่น้องรวมสามคน กาเรลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพี่ชาย Josef โดยอาศัยอยู่ด้วยกันและเขียนงานด้วยกันมาตลอดชีวิต<ref name=Klima>{{Cite book|last=Klima|first=Ivan|title=Karel Čapek: Life and Work|year=2001|publisher=Catbird Press|location=New Haven, CT|isbn=0-945774-53-2|pages=191–200}}</ref>
 
กาเรลเริ่มหลงไหลในทัศนศิลป์เมื่อเป็นวัยรุ่น โดยเฉพาะ[[ลัทธิคิวบิสม์]] เขาศึกษาที่ [[Charles University]] ในกรุง Prague และที่ [[Sorbonne]] ในกรุงปารีส<ref name=Tobranova-Kuhnnova>{{Cite book|last=Tobranova-Kuhnnova|first=Sarka|title=Believe in People: The essential Karel Capek|year=1988|publisher=Faber and Faber|location=London|isbn=978-0-571-23162-1|pages=xvii&nbsp;– xxxvi}}</ref> เขาได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเนื่องจากปัญหากระดูกสันหลังซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดชีวิตของเขา กาเรลอาศัยอยู่ในกรงุปกรุงปรากช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และความเห็นทางการเมืองของเขาเปลี่ยนไปเพราะสงคราม ในฐานะสื่อมวลชนรุ่นใหม่เขาเริ่มเขียนงานในหัวข้อ[[ชาตินิยม]], [[ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ]]<ref name="js">[[James Sallis]], Review of '' Karel Capek: Life and Work'' by Ivan Klima.
''The Magazine of Fantasy and Science Fiction'', (pp. 37–40).</ref> และ[[บริโภคนิยม]] นักเขียนหน้าใหม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกลุ่มผู้นำทางการเมืองของรัฐเชคโกสโลวัคที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นผ่านการพบปะในแวดวงสังคม หนึ่งในผู้นำที่ว่าคือ [[Tomáš Garrigue Masaryk]] และบุตรชาย [[Jan Masaryk|Jan]] ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเวลาต่อมา
 
ความพยามเขียนวรรณกรรมของกาเรลในช่วงเริ่มแรกเป็นบทละครเขียนร่วมกับพี่ชาย [[Josef Čapek|Josef]]{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน|date=July 2012}} ความสำเร็สระดับนานาชาติของกาเรลครั้งแรกคือ ''[[R.U.R.|Rossum's Universal Robots]]'' กล่าวถึงโลก[[ดิสโทเปีย]]ในวันที่แย่วันหนึ่งในโรงงานที่เต็มไปด้วย[[แอนดรอยด์]]ที่มีชีวิต บทละครนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1922 และแสดงในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1923 ตลอดช่วงทศวรรษ 1920s กาเรลเขียนงานในหลายรูปแบบ ทั้งวรรณกรรมและสารคดี แต่งานส่วนใหญ่เป็นแนวสื่อสารมวลชน<ref name="js" />
 
ในทศวรรษ 1930s งานของกาเรลเน้นไปที่ภัยคุมความคุกคามของระบอบเผด็จการนาซีแลฟาสซิสต์อันโหดร้าย และกลางทศวรรษ 1930s กาเลเรลเป็นผู้ต่อต้านฟาสซิสต์อย่างเปิดเผย<ref name="js" /> ช่วงปีที่เขาผลิตผลงานได้ทีที่สุดอยู่ระหว่าง [[History of Czechoslovakia (1918–1938)|The First Republic of Czechoslovakia]] (1918–1938) เขาเขียน ''Talks with T. G. Masaryk''<ref>{{google books|e-udK8SWIQEC|Talks with T. G. Masaryk}}</ref>&nbsp;– [[Tomáš Garrigue Masaryk|Masaryk]] เป็นผู้รักชาติชาวเช็คโกสโลวักและประธานาธิบดีคนแรกและแขกประจำที่งานเลี้ยงวันศุกร์ในสวนของกาเรล ที่จัดให้นักวิชาการและผู้นำทางความคิดชาวเช็ค กาเรลยังเป็นสมาชิกเครือข่ายทางการเมือง ''[[Hrad (politics)|Hrad]]'' ของ Masaryk ความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนกับนักการเมืองในกรณีนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน กาเรลเป็นสมาขิกของ [[International PEN]] และเป็นผุ้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของ Czechoslovak Pen Club<ref>Derek Sayer,
''The Coasts of Bohemia: A Czech History''. Princeton University Press, 2000
ISBN 069105052X, (p.22-3).</ref>
23,110

การแก้ไข