ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กึ่งล็อก|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|WP:NOT|WP:!|WP:WWIN}}
{{นโยบาย}}
{{nutshell|(1) ปริมาณสารสนเทศบนวิกิพีเดียไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงปริมาณสารสนเทศในวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และไม่มิได้บรรจุมุ่งรวบรวมข้อมูลหรือการแสดงออกทั้งหมดซึ่งที่พบได้ทั่วไปที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต (2) แม้ทุกคนสามารถจะเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมอยู่ซึ่งทำให้วิกิพีเดียไม่เป็นทั้งอนาธิปไตย ประชาธิปไตยหรือระบบข้าราชการ}}
 
ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงปริมาณสารสนเทศในวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และไม่ได้บรรจุข้อมูลทั้งหมดซึ่งพบได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ทุกคนสามารถเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมอยู่}}
{{กล่องนโยบาย}}
วิกิพีเดียเป็น[[สารานุกรม]]ออนไลน์เสรี และเป็นแหล่งรวมผู้คนที่สนใจจะสร้างสารานุกรมที่มีคุณภาพ ด้วยจิตวิญญาณของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรทราบว่า'''อะไรที่ ''ไม่ใช่'' วิกิพีเดีย'''