ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผนธุรกิจ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
แผนธุรกิจอาจยังตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และการประทับตราโดยผู้บริโภค ลูกค้า ผู้เสียภาษีหรือชุมชนที่ใหญ่กว่า เมื่อธุรกิจมีการสันนิษฐานว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเมื่อวางแผนร่วมทุนใหม่ ก็จำเป็นจะต้องมีแผนธุรกิจ 3 ถึง 5 ปี เพราะนักลงทุนจะมองหาผลตอบแทนรายปีของพวกเขาในกรอบเวลานั้น<ref>Pinson, Linda. (2004). '''Anatomy of a Business Plan: A Step-by-Step Guide to Building a Business and Securing Your Company’s Future''' (6th Edition). Page 20. Dearborn Trade: Chicago, USA.</ref>
 
ปัจจุับันปัจจุบันแผนธุรกิจประกอบไปด้วย 3 ประเภท
# แผนธุรกิจบริการ
# แผนธุรกิจการค้า
417,867

การแก้ไข