ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กึ่งล็อก|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|WP:NOTE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{nutshell|บทความวิกิพีเดียครอบคลุมเฉพาะ''หัวเรื่องที่โดดเด่น'' คือ ได้รับมีผู้ให้ความสนใจอย่างสำคัญเพียงพอโดยคนส่วนใหญ่และเป็นอย่างน้อยระยะเวลานานพอสมควรหนึ่ง และต้อง[[WP:NOT|ไม่ถูกตัดไปด้วยเหตุผลอื่นอยู่นอกขอบเขตของวิกิพีเดีย]] เราพิจารณาหลักฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (reliable independent source) เพื่อวัดความสนใจนี้ แนวปฏิบัติด้านความโดดเด่นไม่มิได้กระทบโดยตรงต่อตัดสินเนื้อหา (content) ของบทความ เพียงแต่พิจารณาว่าแต่ว่าหัวเรื่องนั้นควรมีบทความของตนตนเองหรือไม่}}
{{รวมความโดดเด่น}}
 
ในวิกิพีเดีย '''เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม''' เป็นการทดสอบโดยผู้เขียนเพื่อตัดสินว่าเรื่องหัวเรื่องใดควรมีบทความเป็นของตนในวิกิพีเดียตัวเอง สารสนเทศบนวิกิพีเดียต้องสามารถ[[WP:V|พิสูจน์ยืนยันได้]] หากไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งว่าด้วยหัวเรื่องได้แล้ว หัวเรื่องนั้นก็ไม่ควรแยกเป็นมีบทความต่างหาก มโนทัศน์การนับว่าเป็นสารานุกรมของวิกิพีเดียใช้มาตรฐานเบื้องต้นพื้นฐานนี้เพื่อป้องกันเลี่ยงการเพิ่มหัวเรื่องอย่างขาดการพิจารณา (indiscriminate inclusion) หัวเรื่องบทความและหัวข้อรายชื่อ (list) จะต้องมีความโดดเด่น หรือ "ควรค่าแก่การรู้จัก" (worthy of notice) การนับว่าเป็นสารานุกรมนั้นตัดสินความโดดเด่นไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับชื่อเสียง ความสำคัญ หรือความเป็นที่นิยม แม้สิ่งเหล่านี้อาจช่วยเสริมให้หัวเรื่องเข้ากับแนวปฏิบัติดังที่จะอธิบายไว้ข้างล่างต่อไป
 
ให้สันนิษฐานว่าหัวเรื่องนั้นควรแก่การเขียนเป็นบทความได้ หากเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความโดดเด่นทั่วไปด้านล่าง และต้องไม่ถูกตัดออกภายใต้[[WP:NOT|สิ่งที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]] นอกจากนี้ เนื้อหาบางประเภทมีหลักเกณฑ์ของแนวปฏิบัติเฉพาะหัวเรื่องตามที่ปรากฏบนกล่องด้านขวามือ ก็ให้ยึดทั้งแนวปฏิบัติในหน้านี้กับแนวปฏิบัติเฉพาะหัวเรื่องควบคู่กันไป หากพิจารณาแล้ว หัวเรื่องนั้นไม่ควรมีบทความของตน ให้รวมเข้ากับบทความหัวเรื่องอื่นแทน
 
แนวปฏิบัตินี้เป็นเพียงกรอบพิจารณาว่า''หัวเรื่องใดเหมาะแก่การแยกเป็นบทความหรือรายชื่อใหม่'' ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาของบทความหรือรายชื่อแต่อย่างใด สำหรับนโยบายวิกิพีเดียด้านเนื้อหานั้น เช่น ได้แก่[[WP:NPOV|มุมมองที่เป็นกลาง]], [[WP:V|การพิสูจน์ยืนยันได้]] [[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]] [[WP:NOT|อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]] และ[[WP:BLP|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]
 
== แนวปฏิบัติด้านความโดดเด่นทั่วไป ==
149,526

การแก้ไข