ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลังก์เอลันด์"

หน้าใหม่: {{สั้นมาก}} {{Infobox islands | name = Langeland | image name = Rudkøbing - Gåsetorvet ved Brogade.JPG | image caption = Rudkøbing, Langela...
(หน้าใหม่: {{สั้นมาก}} {{Infobox islands | name = Langeland | image name = Rudkøbing - Gåsetorvet ved Brogade.JPG | image caption = Rudkøbing, Langela...)
(ไม่แตกต่าง)