เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{รายการอ้างอิง}}
 
 
[[หมวดหมู่:นักแสดงไทย]]
{{เกิดปี|2528}}
{{alive}}
[[หมวดหมู่:นักแสดงไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
 
{{โครงดารา}}