ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== อ้างอิง ==
* ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.
 
[[หมวดหมู่:ขบวนการทางการเมืองในประเทศพม่า]]
148,304

การแก้ไข