ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

เพิ่มขึ้น 193 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
=== ชนิดของข้าราชการ ===
* ข้าราชการพลเรือน มี 2 ประภท คือ 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
* *ข้าราชการครูพลเรือนสามัญ
**ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
**ข้าราชการพลเรือนใน[[สถาบันอุดมศึกษา]]
* ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
* ข้าราชการตำรวจ
* ข้าราชการทหาร
*ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
 
"ระบบราชการ" เป็นระบบการทำงานหลักของแต่ละประเทศ ควบคู่ไปกับ "ระบบ[[เอกชน]]" และ "[[รัฐวิสาหกิจ]]" ข้าราชการ มีหลายประเภท เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ