ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยโบราณ"

→‎อ้างอิง: มันเป็นช่วงเวลาสากล ใช้เป็น "ยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทย" จะเหมาะสมกว่า
(→‎อ้างอิง: มันเป็นช่วงเวลาสากล ใช้เป็น "ยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทย" จะเหมาะสมกว่า)
|ปี = 3,500 ปีก่อนคริสตกาล - [[ค.ศ. 476]]
|ถัดไป = [[สมัยกลาง]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ก่อนหน้า = [[ยุคก่อนประวัติศาสตร์]]
|ตำแหน่ง = ช่วงเวลาทาง[[ประวัติศาสตร์ไทย]]
|ปี = [[พ.ศ. 1043]] - [[พ.ศ. 2394]]
|ถัดไป = [[สมัยใหม่]]
}}