ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวออกซิไดซ์"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(ตัวรับอิเล็คตรอน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ตัวรับอิเล็กตรอน: ตามหลักทับศัพท์)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ตัวรับอิเล็กตรอน'''เป็นสารที่เข้าทำ[[ปฏิกิริยารีดอกซ์]]โดยรับ[[อิเล็กตรอน]]จาก[[ตัวให้อิเล็กตรอน]]ทำให้เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนขึ้น พลังงานในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากตัวรับอิเล็กตรอนที่เลวไปสู่ตัวรับอิเล็กตรอนที่ดีที่สุด และปล่อยพลังงานออกมา ที่นำไปใช้ในปฏิกิริยาต่างๆได้