ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสุวรรณคูหา"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอสุวรรณคูหาประกอบด้วย[[องค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลบ้านโคก''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโคก
* '''เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาสี บางส่วนของตำบลสุวรรณคูหา และบางส่วนของตำบลกุดผึ้ง
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลนาดี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสี (นอกเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาด่านทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะไฟทั้งตำบล
160,501

การแก้ไข