ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล ถ้าไม่มีการอภิปรายให้ใส่ * ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''-->
* 6 กันยายน – [[:m:Wikimedia_Thailand/Calendar#Calendar_(2023)|เปิดรับอาสาสมัคร]]จัดกิจกรรมวิกิท่องเที่ยวภาษาไทยสำหรับปี 2566
* 27 สิงหาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/"หน่วยการบริหาร" หรือ "เขตการปกครอง"|อภิปรายเรื่องการแปลคำว่า Administrative divisions]]
46,311

การแก้ไข