คำว่า kyr หมายถึง "พันปี"

Kyr มักจะมีในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรณีวิทยาและดาราศาสตร์สำหรับหน่วยของ 1,000 ปี หรือสหัสวรรษ คำว่า k เป็นคำอุปสรรคเอสไอของกิโล หรือ 1,000 ที่มีคำว่า yr หรือ year อยู่ข้างหลัง

ดูเพิ่มเติม

แก้

เว็บที่เชื่อมโยง

แก้