พลับพลาชัย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พลับพลาไชย)

พลับพลาชัย หรือ พลับพลาไชย สามารถหมายถึง