พรานป่า (มิดเดิลเอิร์ธ)

พรานป่า (อังกฤษ: Rangers) ในปกรณัมของ เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน คือกลุ่มลับอิสระสองกลุ่มที่จัดการโดยดูเนไดน์ ทางเหนือ (อาร์นอร์) และทางใต้ (กอนดอร์) ในยุคที่สาม เช่นเดียวกับบรรพบุรุษชาวนูเมนอร์ พวกเขามักมีคุณภาพใกล้เคียงกับคุณสมบัติของเอลดาร์ ซึ่งมีสายตากว้างไกลและความสามารถในการเข้าใจภาษานกและสัตว์ร้าย พวกเขาเป็นนักแกะรอยชั้นเยี่ยมและนักรบที่หาตัวจับยาก ในการป้องกันดินแดนจากกำลังของอสูรร้าย

กลุ่มพรานป่ามีสองกลุ่ม คือ พรานป่าทางเหนือ และพรานป่าแห่งอิธิลิเอน อย่างไรก็ตาม กลุ่มทั้งสองไม่ได้ติดต่อซึ่งกันและกัน แม้ว่าพวกเขาจะสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็ตาม

ดูเพิ่ม

แก้