เปิดเมนูหลัก

พระเมธังกรพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒ ในสารมณฑกัปของเมื่อ 4 อสงไขยกับแสนกัปที่แล้ว

ข้อมูลส่วนพระองค์ [1]แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระเมธังกรพุทธเจ้า ถัดไป
พระตัณหังกรพุทธเจ้า
๑๖ อสงไขย
  พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๒
(๑๖ อสงไขย)
  พระสรณังกรพุทธเจ้า
๑๖ อสงไขย