พระเมธังกรพุทธเจ้า

พระเมธังกรพุทธเจ้า
สันสกฤต:  Medhaṃkara
บาลี Medhaṅkara
พม่า:  မေဓင်္ကရာ ဘုရား
ข้อมูลจำเพาะ
องค์ก่อนหน้า:  พระตัณหังกรพุทธเจ้า
องค์ถัดไป:  พระสรณังกรพุทธเจ้า

สถานีย่อย:พระพุทธศาสนา

พระเมธังกรพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒ ในสารมณฑกัปของเมื่อ 4 อสงไขยกับแสนกัปที่แล้ว

ข้อมูลส่วนพระองค์ [1]แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระเมธังกรพุทธเจ้า ถัดไป
พระตัณหังกรพุทธเจ้า
๑๖ อสงไขย
  พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๒
(๑๖ อสงไขย)
  พระสรณังกรพุทธเจ้า
๑๖ อสงไขย