เปิดเมนูหลัก

พระตัณหังกรพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในสารมณฑกัป ของเมื่อ 4 อสงไขยกับแสนกัปที่แล้ว พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือ พระเมธังกรพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒ ของกัปนั้น

ข้อมูลส่วนพระพุทธองค์ [1]แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระตัณหังกรพุทธเจ้า ถัดไป
-   พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๑
(๑๖ อสงไขย)
  พระเมธังกรพุทธเจ้า
(๑๖ อสงไขย)