พระเจ้าโจวอู่ (หรือพระเจ้าจิวบู๊อ๋อง ในสำเนียงแต้จิ๋ว, จีน: 周武王; พินอิน: zhōu wŭ wáng) (? - 1043 ปีก่อน ค.ศ.) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจว ผู้โค่นล้ม ราชวงศ์ซาง ทรงครองราชย์ระหว่าง 1046 - 1043 ปีก่อน ค.ศ.

พระเจ้าโจวอู่
King Wu of Zhou.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าโจวอู่

พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โจว
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบรมราชชนก พระเจ้าโจวเหวิน
พระบรมราชชนนี พระอัครมเหสีไทซื่อ (太姒)
พระอัครมเหสี Yi Jiang (邑姜) of Qi,
daughter of Jiang Shang (姜尚)
พระราชบุตร พระเจ้าโจวเฉิง

พระเจ้าโจวอู่ทรงริเริ่มการปกครองแบบ ศักดินา คือทรงแบ่งแยกดินแดนออกเป็นแคว้น และทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์แซ่ "จี" ขึ้นเป็น เจ้าผู้ครองนครรัฐ แล้วทรงส่งไปปกครองแคว้นต่าง ๆ

พระเจ้าโจวอู่เสด็จสวรรคตเมื่อ 1043 ปีก่อน ค.ศ. องค์ชาย จี้ สง พระราชโอรสองค์โตจึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็น พระเจ้าโจวเฉิง

อ้างอิงแก้ไข


http://www.burapat.com/detail_boyhk.asp?id=517
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5517.0;wap2
http://thejeang.wordpress.com/category/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87/