พระเจ้าโจวเหวิน

พระเจ้าโจวเหวิน (อังกฤษ: King Wen of Zhou) เป็นกษัตริย์จีนในราชวงศ์โจว[1]อยู่ในช่วงระหว่างปลายราชวงศ์ชาง แม้ว่าโจวอู่หวัง พระราชโอรสของพระองค์ ได้ยกทัพมาปราบพระเจ้าซางโจ้วกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชางพระองค์สุดท้าย แล้วสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้น แต่พระเจ้าโจวเหวิน ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สถาปนาก่อตั้งราชวงศ์โจว

พระเจ้าโจวเหวิน
King Wen of Zhou.jpg
พระบรมนามาภิไธยเหวิน
พระปรมาภิไธยพระเจ้าโจวเหวิน
ครองราชย์1099 – 1050 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาล49 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าโจวจี
รัชกาลถัดไปพระเจ้าโจวอู่
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ1152 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต1056 ปีก่อนคริสตกาล (96 ปี)
พระบรมราชชนกJi Jili
พระบรมราชชนนีTairen
พระอัครมเหสีพระอัครมเหสีไท่ซื้อ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Wang, C.H. From Ritual to Allegory. Seven Essays in Early Chinese Poetry, p. 58. The Chinese Univ. Press (Hong Kong), 1988).