พระเจ้าโจวเหวิน

พระเจ้าโจวเหวิน (จีน: 周文王) เป็นกษัตริย์จีนในราชวงศ์โจว[1]อยู่ในช่วงระหว่างปลายราชวงศ์ชาง แม้ว่าโจวอู่หวัง พระราชโอรสของพระองค์ ได้ยกทัพมาปราบพระเจ้าซางโจ้วกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชางพระองค์สุดท้าย แล้วสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้น แต่พระเจ้าโจวเหวิน ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สถาปนาก่อตั้งราชวงศ์โจว

พระเจ้าโจวเหวิน

เหวิน
พระเจ้าโจวเหวิน
ครองราชย์1099–1050 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าโจวจี
รัชกาลถัดไปพระเจ้าโจวอู่
ประสูติ1152 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต1056 ปีก่อนคริสตกาล (96 ปี)
พระอัครมเหสีพระอัครมเหสีไท่ซื้อ
พระราชบุตรBoyi Kao
Ji Fa, King Wu of Zhou
Ji Xian, Marquess of Guan
Ji Dan, Duke of Zhou
Ji Du, Marquess of Chai
Ji Wu, Earl of Cheng
Ji Chu, Marquess of Huo
Ji Feng, Marquess of Wei
Ji Zheng, Earl of Mao
Ranjizai, Lord of Dan
Lord of Gao
Viscount of Yong
Ji Zhenduo, Earl of Cao
Ji Xiu, Viscount of Teng
Ji Gao, Earl of Bi
Earl of Yuan
Marquess of Feng
Marquess of Xun
พระเจ้าโจวเหวิน
พระมรณนาม
King Wen (文王)
Emperor Wen (文皇帝)
วัดประจำรัชกาล
Sizu (始祖, lit. "First Founder")
พระปรมาภิไธย
พระเจ้าโจวเหวิน
พระบรมราชชนกJi Jili
พระบรมราชชนนีTairen

อ้างอิง

แก้
  1. Wang, C.H. From Ritual to Allegory. Seven Essays in Early Chinese Poetry, p. 58. The Chinese Univ. Press (Hong Kong), 1988).


ก่อนหน้า พระเจ้าโจวเหวิน ถัดไป
พระเจ้าโจวจี
  พระมหากษัตริย์จีน
(1099 ปีก่อนคริสตกาล - 1050 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าโจวอู่