พระเจ้าโจวเหวิน (อังกฤษ: King Wen of Zhou) เป็นกษัตริย์จีนในราชวงศ์โจว[1]อยู่ในช่วงระหว่างปลายราชวงศ์ชาง แม้ว่าโจวอู่หวัง พระราชโอรสของพระองค์ ได้ยกทัพมาปราบพระเจ้าซางโจ้วกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชางพระองค์สุดท้าย แล้วสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้น แต่พระเจ้าโจวเหวิน ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สถาปนาก่อตั้งราชวงศ์โจว

พระเจ้าโจวเหวิน
King Wen of Zhou.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าโจวเหวิน
ครองราชย์ 1099 – 1050 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาล 49 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าโจวจี
รัชกาลถัดไป พระเจ้าโจวอู่
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 1152 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 1056 ปีก่อนคริสตกาล (96 ปี)
พระบรมราชชนก Ji Jili
พระบรมราชชนนี Tairen
พระอัครมเหสี พระอัครมเหสีไท่ซื้อ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Wang, C.H. From Ritual to Allegory. Seven Essays in Early Chinese Poetry, p. 58. The Chinese Univ. Press (Hong Kong), 1988).