พระเจ้าหลุยส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าหลุยส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Louis V de France) (967 - 21 พฤษภาคม 987) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งชนแฟรงค์ตะวันตก พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 15 และองค์สุดท้ายในราชวงศ์การอแล็งเฌียง

พระเจ้าหลุยส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศส
พระมหากษัตริย์แฟรงก์
ครองราชย์2 มีนาคม 986 - 21 พฤษภาคม 987
ก่อนหน้าพระเจ้าโลแทร์แห่งฝรั่งเศส
ถัดไปพระเจ้าอูก กาแป
ประสูติ967
สวรรคต21 พฤษภาคม 987 (พระชนมายุ 20 พรรษา)
พระนามเต็ม
พระเจ้าหลุยส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์ราชวงศ์การอแล็งเฌียง
พระราชบิดาพระเจ้าโลแทร์แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดาเอ็มมาแห่งอิตาลี

พระเจ้าหลุยส์ที่ 5 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโลแทร์แห่งฝรั่งเศสกับเอ็มมาแห่งอิตาลี เสด็จพระราชสมภพเมื่อปีค.ศ. 967[1]

พระองค์ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่มิถุนายน 978 แต่ทรงได้ปกครองฝรั่งเศสจริง ๆในปี 986[2] ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์พระอง์ไม่มีพระราชกรณียกิจใด ๆ[3] เหล่านักประวัติศาสตร์จึงขนานนามพระองค์ว่า "ผู้เกียจคร้าน"[4]

อ้างอิง แก้

  1. Detlev Schwennicke, Europäische Stammtafeln: Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten, Neue Folge, Band II (Marburg, Germany: Verlag von J. A. Stargardt, 1984), Tafel 1
  2. Jim Bradbury,The Capetians: Kings of France, 987-1328 (London: Hambledon Continuum, 2007), p. 45
  3. Pierre Riché, The Carolingians; A Family who Forged Europe, Trans. Michael Idomir Allen (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993), p. 265
  4. Bernard S. Bachrach, Fulk Nerra the Neo-Roman Consul, 987-1040 (University of California Press, 1993), p. 15