พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส (อังกฤษ: Philip II of France[1] หรือ Philip II Augustus หรือ ฝรั่งเศส: Philippe Auguste) (21 สิงหาคม ค.ศ. 1165 - 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1223) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์กาเปเตียง ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1179 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1223 รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยแรกที่ออกพระนามว่า "พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส" ซึ่งในรัชสมัยก่อนหน้านี้ล้วนแต่ออกพระนามว่า "พระมหากษัตริย์ของชาวแฟรงก์"

พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
ครองราชย์1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1179 - 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1223
ราชาภิเษก1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1179
ก่อนหน้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส
ถัดไปพระเจ้าหลุยส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส
พระราชสมภพ21 สิงหาคม ค.ศ. 1165
โกแนส ประเทศฝรั่งเศส
หลุยส์ เฟลิกซ์ อาเมียล ฟีลิป
สวรรคต14 กรกฎาคม ค.ศ. 1223
มองต์-ลา-โฌลี ประเทศฝรั่งเศส
มเหสี
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์กาเปเตียง
พระราชบิดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดาอเดเลแห่งชองปาญ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าฟีลิปที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1165 ที่โกแนส ในประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 และพระอัครมเหสีองค์ที่สามพระราชินีอเดเล ฟีลิปมีพระนามเล่นว่า “Dieudonné”—“ของขวัญจากพระเจ้า”—เพราะทรงพระราชโอรสที่เกิดเมื่อพระราชบิดามีพระชนมายุมากแล้ว

พระเจ้าฟีลิปเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีความสามารถมากที่สุดพระองค์หนึ่งในสมัยกลางในการขยายดินแดนและในการเพิ่มพูนอำนาจของพระมหากษัตริย์ ทรงแยกตัวจากจักรวรรดิอองชู และทรงได้รับชัยชนะต่อกลุ่มพันธมิตรของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์ที่รวมทั้งเยอรมนี, เฟล็มมิช และอังกฤษในยุทธการบูวีนส์ (Battle of Bouvines) ในปี ค.ศ. 1214 ในด้านการปกครองพระองค์ก็ทรงจัดระเบียบแบบแผนการปกครองของรัฐบาลใหม่, สร้างความมั่นคงทางการคลังให้แก่ราชอาณาจักรที่ทำให้ฝรั่งเศสเกิดความมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป เพราะทรงควบคุมอำนาจของขุนนางและผ่านอำนาจนั้นไปยังชนชั้นกลาง

พระเจ้าฟีลิปทรงเสกสมรสสามครั้ง ครั้งแรกกับอิสซาเบลลาแห่งเอโนลท์ ครั้งที่สองกับอิงเกอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก และครั้งสุดท้ายกับแอ็กเนสแห่งเมราเนีย

อ้างอิง

แก้
  • Payne, Robert. The Dream and the Tomb: A History of the Crusades. New York: Stein and Day, 1984. ISBN 0-8128-2945-X
  • Baldwin, John W. The Government of Philip Augustus: Foundations of French Royal Power in the Middle Ages. Berkeley: University of California Press, 1986.
  • Meade, Marion. Eleanor of Aquitaine: A Biography. New York: Hawthorn Books, 1977. ISBN 0-8015-2231-5

ดูเพิ่ม

แก้