เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอภัยทัต ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว มีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษ์รณเรศ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2328
สิ้นพระชนม์ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดา เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว

เมื่อทรงพระเยาว์ชาววังออกพระนามเรียกพระองค์กันว่า "พระองค์ชายเสือ"

พ.ศ. 2350 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นเทพพลภักดิ์" ต่อมาในรัชกาลที่ 2 ได้ทรงกำกับกรมพระคชบาล และในปี พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น "กรมหลวงเทพพลภักดิ์"

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380 พระชันษา 51 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระโกศทองใหญ่ ทรงพระศพ และ พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต (23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 - พ.ศ. 2350)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (พ.ศ. 2350 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
  • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2375)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ (พ.ศ. 2375 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์   ผู้กำกับกรมพระคชบาล
((รัชกาลที่ 2))
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์