พระเจ้าซังชูที่ 1 แห่งโปรตุเกส

พระเจ้าซังชูที่ 1 แห่งโปรตุเกส (โปรตุเกส: Sancho I de Portugal) เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 2 แห่งราชอาณาจักรโปรตุเกส เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1154 เป็นพระราชโอรสองค์เดียวที่ยังมีพระชนม์ชีพและพระราชบุตรองค์ที่ 5 ใน อาฟงซูที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1185 ขณะพระชนม์ได้ 31 พรรษาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1212 ขณะพระชนม์ได้ 57 พรรษา สิริราชสมบัติได้ 27 ปี

พระเจ้าซังชูที่ 1 แห่งโปรตุเกส
พระบรมสาทิสลักษณ์ ในศตวรรษที่ 17
พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสและซิลวึช
ครองราชย์6 ธันวาคม ค.ศ. 1185 —26 มีนาคม ค.ศ. 1212
ราชาภิเษก9 ธันวาคม ค.ศ. 1185
ก่อนหน้าอาฟงซูที่ 1
ถัดไปอาฟงซูที่ 2
พระราชสมภพ11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1154(1154-11-11)
กูอิงบรา, ราชอาณาจักรโปรตุเกส
สวรรคต26 กรกฎาคม ค.ศ. 1212(1212-07-26) (57 ปี)
คู่อภิเษกด็อลซาแห่งอารากอน
พระราชบุตรตึเรซา สมเด็จพระราชินีแห่งกัสติยา
อิงฟังตาซังชาแห่งโปรตุเกส
อิงฟังตากงสตังซาแห่งโปรตุเกส
พระเจ้าอาฟงซูที่ 2
อิงฟังตึเปดรู เคานต์แห่งอูร์เกล
อิงฟังตึฟือร์นังดู เคานต์แห่งฟลานเดอส์
อิงฟังตาบรังซา เลดีแห่งกัวดาลาจารา
บึเร็งการียาแห่งโปรตุเกส
มาฟัลดา สมเด็จพระราชินีแห่งกัสติยา
ราชวงศ์ราชวงศ์บูร์กอญ
พระราชบิดาอาฟองโซที่ 1
พระราชมารดามาตีลด์แห่งซาวอย