พระเจ้าชาร์ลที่ 9 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าชาร์ลที่ 9 แห่งฝรั่งเศส (อังกฤษ: Charles IX of France) (27 มิถุนายน ค.ศ. 1550 - 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1574) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์วาลัวส์ ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1560 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1574

พระเจ้าชาร์ลที่ 9
พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
ครองราชย์5 ธันวาคม ค.ศ. 1560 - 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1574
ราชาภิเษก15 พฤษภาคม ค.ศ. 1561
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
รัชกาลถัดไปพระเจ้าอองรีที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
พระราชสมภพ27 มิถุนายน ค.ศ. 1550
แซงต์-แชร์แม็ง-ออง-เลย์ ในประเทศฝรั่งเศส
สวรรคต30 พฤษภาคม ค.ศ. 1574
แวงแซนน์ ในประเทศฝรั่งเศส
พระอัครมเหสีเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พระราชบุตรมารี เอลิซาเบธแห่งวาลัวส์
ราชวงศ์วาลัวส์
พระราชบิดาพระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดาแคทเธอรีน เดอ เมดิชิ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
ลายพระอภิไธย

พระเจ้าชาร์ลที่ 9 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1550 ที่พระราชวังแซงต์-แชร์แม็ง-ออง-เลย์ในประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชโอรสองค์ที่สามในพระเจ้าอองรีที่ 2 และ แคทเธอรีน เดอ เมดิชิ[1] ทรงเสกสมรสกับเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย และมีพระราชธิดาพระองค์เดียวกับเอลิซาเบธ มารี เอลิซาเบธแห่งวาลัวส์ พระเจ้าชาร์ลทระเป็นพระอนุชาของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 2 และเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าอองรีที่ 3 และมาร์เกอรีตแห่งวาลัวส์ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้