พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร)

พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙) เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519 ได้ศึกษาเล่าป.ธ. ๓ ที่ วัดพิชโสภาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2535 [1] และได้เรียนป.ธ. ๖ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม [2] และท่านได้ศึกษาป.ธ. ๙ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดสร้อยทอง [3]ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2532 วัดพิชโสภาราม บ้านแก้งเหนือ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อขวัญชัยได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยมี พระธรรมศีลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิธานวรกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูปลัดศีลวรวัฒน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมต่อจากนั้นหลังจากอุปสมบทมาได้ 1 ปี ท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ [4] และในขณะนั้นท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2550 [5] และในช่วงปี พ.ศ. 2552 เจ้าอาวาสอาพาธ ท่านจึงรับหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวจนเมื่อ หลวงพ่อสุกรี ถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ. 2553 ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังเป็นรูปที่ 9 ในตลอดเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ดูแลเอาใจใส่วัดเป็นอย่างดี และจนทำให้วัดหนังนี้มีแต่คนมาสวดมนต์ และ ฟังธรรม และท่านก็จะมีการแสดงปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านถนัดมากที่สุด

พระวิเชียรโมลี

(ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
ส่วนบุคคล
เกิด5 กันยายน พ.ศ. 2519 (44 ปี)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
บรรพชา9 เมษายน พ.ศ. 2532
อุปสมบท27 เมษายน พ.ศ. 2541
พรรษา20
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนังองค์ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. ป.ธ. ๓ วัดพิชโสภาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2535
  2. ป.ธ. ๖ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม ในปี พ.ศ. 2538
  3. ป.ธ. ๙ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดสร้อยทอง ในปี พ.ศ. 2544
  4. เป็นเลขานุการเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ในปี (พ.ศ . 2542 - 2551
  5. เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2550
ก่อนหน้า พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) ถัดไป
พระธรรมศึลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)   อยู่ในตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดหนัง

(พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง