พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร)

พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙) เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519 ได้ศึกษาเล่าป.ธ. ๓ ที่ วัดพิชโสภาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2535 [1] และได้เรียนป.ธ. ๖ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม [2] และท่านได้ศึกษาป.ธ. ๙ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดสร้อยทอง [3]ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2532 วัดพิชโสภาราม บ้านแก้งเหนือ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อขวัญชัยได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยมี พระธรรมศีลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิธานวรกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูปลัดศีลวรวัฒน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมต่อจากนั้นหลังจากอุปสมบทมาได้ 1 ปี ท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ [4] และในขณะนั้นท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2550 [5] และในช่วงปี พ.ศ. 2552 เจ้าอาวาสอาพาธ ท่านจึงรับหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวจนเมื่อ หลวงพ่อสุกรี ถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ. 2553 ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังเป็นรูปที่ 9 ในตลอดเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ดูแลเอาใจใส่วัดเป็นอย่างดี และจนทำให้วัดหนังนี้มีแต่คนมาสวดมนต์ และ ฟังธรรม และท่านก็จะมีการแสดงปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านถนัดมากที่สุด


พระวิเชียรโมลี
(ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
190px
เกิด 5 กันยายน พ.ศ. 2519
อายุ 42
บรรพชา 9 เมษายน พ.ศ. 2532
อุปสมบท 27 เมษายน พ.ศ. 2541
พรรษา 20
วัด วัดหนังราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนังองค์ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ป.ธ. ๓ วัดพิชโสภาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2535
  2. ป.ธ. ๖ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม ในปี พ.ศ. 2538
  3. ป.ธ. ๙ วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดสร้อยทอง ในปี พ.ศ. 2544
  4. เป็นเลขานุการเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ในปี (พ.ศ . 2542 - 2551
  5. เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2550
ก่อนหน้า พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) ถัดไป
พระธรรมศึลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)   อยู่ในตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดหนัง

(พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง