พระราชวังบลัว (ฝรั่งเศส: Château de Blois) เป็นวังที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์[1]ในเมืองบลัวในจังหวัดลัวเรแชร์ ประเทศฝรั่งเศส พระราชวังบลัวเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ที่รวมทั้งพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 และเป็นสถานที่ที่นักบุญโยนออฟอาร์คเดินทางไปรับพรจากอาร์ชบิชอปแห่งแร็งส์ในปี ค.ศ. 1429 ก่อนที่จะนำทัพไปขับไล่ฝ่ายอังกฤษที่ล้อมเมืองออร์เลอ็องอยู่ ระหว่างปี ค.ศ. 1618 ถึง ค.ศ. 1619 พระราชวังบลัวใช้เป็นที่ประทับกักกันสมเด็จพระราชินีมารี เดอ เมดีซิส หลังจากที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 พระราชโอรสทรงทำการปฏิวัติโค่นอำนาจการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของพระองค์

พระราชวังบลัว
Château de Blois
ลานด้านหน้าพระราชวังบลัว
ประเภทวัง
พื้นที่บลัว, ลัวเรแชร์, ฝรั่งเศส

ตัวพระราชวังที่ตั้งอยู่กลางเมืองบลัวประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายหลังที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 17 รอบลานกลาง องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่เป็นที่รู้จักกันทางสถาปัตยกรรมคือบันไดเวียนหลักที่ปีกพระเจ้าฟร็องซัวที่ 1

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ พระราชวังบลัว