พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล)

มหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) อดีตอธิบดีกรมสุขาภิบาล และปลัดกรมโยธา กระทรวงโยธาธิการ เป็นบุตรของพระยาเพ็ชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) มีพี่น้องร่วมบิดา 20 คน

พระยาประชากรกิจวิจารณ์
(โอ อมาตยกุล)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิตกรกฎาคม พ.ศ. 2484
ศาสนาพุทธ

ผลงาน แก้

พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นรองแม่ทัพสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่านได้รับพระราชทานกระดุมข้อมือทองคำมีพระบรมนามาภิไธยย่อฝังเพชรกับซองบุหรี่เงินมีพระบรมนามาภิไธยเต็มและพระมหามงกุฏลงยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานฉลองพระราชมณเฑียร วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ พร้อมกับนายกอลโล

ยศ แก้

  • อำมาตย์เอก
  • 2 มีนาคม พ.ศ. 2458 มหาอำมาตย์ตรี[1]

ตำแหน่ง แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

  1. พระราชทานยศและเลื่อนยศ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๓๐, ๒๘ มกราคม ๒๔๖๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๖๑๙, ๓๐ มกราคม ๒๔๖๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๓๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๔๐๗, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๓๔, ๒๘ มกราคม ๒๔๖๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗๑๖, ๙ กรกฎาคม ๑๓๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคล, เล่ม ๒๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๖๔๓, ๖ มีนาคม ๑๒๘