พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล)

มหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นบุตรของพระยาเพ็ชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) มีพี่น้องร่วมบิดา 20 คน

พระยาประชากรกิจวิจารณ์
(โอ อมาตยกุล)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต กรกฎาคม พ.ศ. 2484
ศาสนา พุทธ

ผลงานที่โดดเด่นแก้ไข

พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นรองแม่ทัพสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่านได้รับพระราชทานกระดุมข้อมือทองคำมีพระบรมนามาภิไธยย่อฝังเพชรกับซองบุหรี่เงินมีพระบรมนามาภิไธยเต็มและพระมหามงกุฏลงยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานฉลองพระราชมณเฑียร วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ พร้อมกับนายกอลโล

ยศแก้ไข

  • อำมาตย์เอก
  • 2 มีนาคม พ.ศ. 2458 มหาอำมาตย์ตรี[1]

ตำแหน่งแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข