พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล)

มหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นบุตรของพระยาเพ็ชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) มีพี่น้องร่วมบิดา 20 คน

พระยาประชากรกิจวิจารณ์
(โอ อมาตยกุล)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิตกรกฎาคม พ.ศ. 2484
ศาสนาพุทธ

ผลงาน แก้ไข

พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นรองแม่ทัพสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่านได้รับพระราชทานกระดุมข้อมือทองคำมีพระบรมนามาภิไธยย่อฝังเพชรกับซองบุหรี่เงินมีพระบรมนามาภิไธยเต็มและพระมหามงกุฏลงยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานฉลองพระราชมณเฑียร วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ พร้อมกับนายกอลโล

ยศ แก้ไข

  • อำมาตย์เอก
  • 2 มีนาคม พ.ศ. 2458 มหาอำมาตย์ตรี[1]

ตำแหน่ง แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

ลำดับสาแหรก แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. พระราชทานยศและเลื่อนยศ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๓๐, ๒๘ มกราคม ๒๔๖๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๖๑๙, ๓๐ มกราคม ๒๔๖๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๓๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๔๐๗, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๓๔, ๒๘ มกราคม ๒๔๖๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗๑๖, ๙ กรกฎาคม ๑๓๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคล, เล่ม ๒๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๖๔๓, ๖ มีนาคม ๑๒๘