พระยาคำแหงพระราม

(เปลี่ยนทางจาก พระยากำแหงพระราม)

พระยาคำแหงพระราม ทรงเป็นเจ้าเมืองสรลวงสองแคว ซึ่งในจารึกวัดศรีชุมยืนยันได้ว่า ทรงมีการสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเครือญาติ และเป็นพระบิดาใน พระมหาเถรศรีศรัทธา

พระยาคำแหงพระราม

พระปรมาภิไธย พระยาคำแหงพระราม
พระอิสริยยศ เจ้าเมืองสรลวงสองแคว
ราชวงศ์ ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม
รัชกาลก่อน ไม่ทราบ
รัชกาลถัดไป ไม่ทราบ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พ่อขุนศรีนาวนำถุม
พระราชบุตร พระมหาเถรศรีศรัทธา

พระองค์จะเป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมหรือพ่อขุนผาเมือง ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ศึกกับล้านนาแก้ไข

ประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๓ พระยาคำฟูแห่งอาณาจักรล้านนาได้พยายานยกทัพมาตีเมืองแพร่และเมืองตาก ซึ่งเป็นของสุโขทัย ซึ่งแม่ทัพในศึกคราวนี้ก็คือ ขุนจัง ขุนจังได้มาท้าชนช้างกับพระยาคำแหงพระราม แต่เนื่องจากพระยาคำแหงพระรามทรงชราภาพมากแล้ว ท่านศรีศรัทธา(ต่อมาคือพระมหาเถรศรีศรัทธา) จึงได้ขอออกไปชนช้างกับขุนจังแทน และสามารถเอาชนะขุนจังได้

พระราชโอรสแก้ไข

พระยาคำแหงพระรามมีพระราชโอรสพระองค์เดียวคือ