พระนางราชเทวีแห่งตองอู

พระนางราชเทวีแห่งตองอู (พม่า: ရာဇဒေဝီ, ออกเสียง: [jàza̰ dèwì]) พระมเหสีใน พระเจ้าเมงจีโย ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ตองอู และพระราชมารดาของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ เมื่อแรกประสูติมีพระนามว่า ขิ่นโอ (อักษรโรมัน: Khin Oo) เป็นธิดาของผู้นำหมู่บ้าน เลเว หรือปัจจุบันคือ ตำบลละเว ต่อมาได้เข้าถวายตัวเป็นพระสนมของพระเจ้าเมงจีโยใน ค.ศ. 1515 เมื่อมีพระประสูติกาลพระโอรสองค์แรกและองค์เดียวพระเจ้าเมงจีโยจึงสถาปนาขึ้นเป็นพระมเหสีในพระอิสริยยศที่ พระนางราชเทวี