พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา)

พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน อหะหมัดจุฬา) กับนางแดง อหะหมัดจุฬา มีชื่อทางศาสนาว่า มุฮัมมัดระชา เกิดเมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 เริ่มรับราชการเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาได้รับราชการในกระทรวงยุติธรรมสังกัดกรมกองแสตมป์ มีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศรีเนาวรัตน์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2466 โดยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกองแสตมป์ สังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วย ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 รวมอายุได้ 36 ปี ศพของท่านฝังอยู่ที่มัสยิดต้นสน

พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา)
จุฬาราชมนตรี
พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) .jpg
พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา)
ชื่ออื่น มุฮัมมัดระชา
ชาติ ไทย
อาชีพ รับราชการ
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
เสียชีวิต 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2469
บิดา พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน อหะหมัดจุฬา)
มารดา นางแดง อหะหมัดจุฬา
หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี

อ้างอิงแก้ไข

  • ภัทระ คาน. สุสานประวัติศาสตร์ 3 สมัย ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามสมัย. กทม. จิรรัชการพิมพ์. 2544
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549.