พรรคปฏิรูปเขมร

(เปลี่ยนทางจาก พรรคเขมรใหม่)

พรรคปฏิรูปเขมร (เขมร: គណបក្សកំណែទម្រង់ខ្មែរ คณบกฺสกํแณทมฺรง̍ขฺแมร; อังกฤษ: Khmer Renovation; ฝรั่งเศส: parti de rénovation Khmère) เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบชาตินิยม นิยมเจ้า และต่อต้านคอมมิวนิสต์ ก่อตั้งในกัมพูชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 ต่อมาใน พ.ศ. 2498 พรรคนี้ได้เป็นองค์ประกอบหลักในพรรคสังคมของพระนโรดม สีหนุ พรรคนี้มีความสำคัญเพราะสมาชิกหลักของพรรคสองคนคือพระสีสุวัตถิ์ สิริมตะและลน นลได้เป็นผู้นำในการปฏิวัติของกลุ่มฝ่ายขวาใน พ.ศ. 2513 ต่อต้านพระนโรดม สีหนุและระบอบสังคมของพระองค์

ประวัติแก้ไข

พรรคการเมืองนี้ก่อตั้งโดยนักการเมืองและนักการทหาร เนียก เทียวลอง และผู้นำตำรวจ ลน นล.[1] ผู้นำที่ขึ้นเป็นตัวแทนคือพระสีสุวัตถิ์ สิริมตะ ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งในการขึ้นครองราชสมบัติกับพระนโรดม สีหนุ เมื่อ พ.ศ. 2484 ชื่อที่ไม่เป็นทางการของพรรคคือ "Renos"",[2] พรรคนี้มีแนวคิดสังคมนิยมเชิงอนุรักษนิยมแต่มีลักษณะนิยมเจ้ามากกว่าพรรคเสรีนิยมของพระนโรดม นรินทร์เดช ทำให้มีสมาชิกเป็นกลุ่มชนชั้นสูงและเจ้าหน้าที่ทหาร พรรคได้ออกหนังสือพิมพ์ชื่อ Khmera หรือ Rénovation ทั้งภาษาเขมรและภาษาฝรั่งเศส[2] ลน นลได้นำพรรคนี้เข้าร่วมการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2494 แต่ได้เพียง 2 ที่นั่ง

เพราะพรรคปฏิรูปเขมรไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง ในที่สุดจึงเข้าไปอยู่เบื้องหลังระบอบสังคมของพระนโรดม สีหนุ เนียก เทียวลองได้เป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบสังคมและต่อมาได้เข้าร่วมกับพรรคฟุนซินเปก ต่อมา ลน นลและเจ้าสีสุวัตถิ์ สิริมตะได้ร่วมกับปฏิวัติล้มล้างระบอบสังคมและก่อตั้งสาธารณรัฐเขมรขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513

อ้างอิงแก้ไข

  1. Corfield, J. History of Cambodia, ABC-CLIO, 2009, p.57
  2. 2.0 2.1 Corfield, J. and Summers, L. Historical Dictionary of Cambodia, Scarecrow Press, p.223