พรรคอนุรักษนิยม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พรรคอนุรักษนิยม อาจหมายถึง:

ทวีปยุโรป แก้

ทวีปอเมริกาเหนือ แก้

ทวีปแอฟริกา แก้

อเมริกาใต้ แก้

ทวีปเอเชีย แก้

ดูเพิ่ม แก้