พรรคอนุรักษนิยม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พรรคอนุรักษนิยม อาจหมายถึง:

ทวีปยุโรปแก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

ทวีปแอฟริกาแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

ทวีปเอเชียแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข