พรรคอนุรักษนิยม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พรรคอนุรักษนิยม อาจหมายถึง:

ทวีปยุโรป แก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือ แก้ไข

ทวีปแอฟริกา แก้ไข

อเมริกาใต้ แก้ไข

ทวีปเอเชีย แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข