พรชัย ตระกูลวรานนท์

นักการเมืองไทย

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ[1] และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 เป็นอดีตเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ[2] และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรชัย ตระกูลวรานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 ธันวาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)[1]
พรรคการเมืองพลังประชารัฐ

ประวัติ แก้

พรชัย ตระกูลวรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Master of Arts (Social Anthropology) และ Master of Philosophy (Social Anthropology) จาก UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY สหราชอาณาจักร[1]

การทำงาน แก้

พรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นอาจารย์ประจำคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในปี 2538-2544 และปี 2547-2553 และเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรชัย ตระกูลวรานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในปี 2558[3] ต่อมาได้เข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ และได้รับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค กระทั่งต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา

ในปี 2562 เขาได้เลื่อนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ แทน นฤมล ภิญโญสินวัฒน์[4] แลได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25[5]

ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค นายพรชัย จึงพ้นจากหน้าที่เหรัญญิกพรรค[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

พรชัย ตระกูลวรานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 สภาผู้แทนราษฎร
 2. "กลุ่มสมคิด" ใน พปชร. หลังไร้พื้นที่ยืนในพรรค
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เล่ม 132 ตอน 239 ง พิเศษ หน้า 3 5 ตุลาคม 2558
 4. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)
 5. เลือก"พรชัย"ประธานประธานกมธ.แก้ปัญหาลอบประทุษร้ายประชาชน
 6. จับตาไร้ทีม “สี่กุมาร” ร่วม กก.บห.พลังประชารัฐใหม่ ปรับโลโก้-แก้ไขข้อบังคับเพิ่มอำนาจหัวหน้าพรรค
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๒, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๖๕, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗