พจนานุกรมคังซี (จีน: 康熙字典) ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1716 ในช่วงปลายรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี เป็นพจนานุกรมอักษรจีนที่น่าเชื่อถือที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 จักรพรรดิคังซีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมในปี ค.ศ. 1710 เพื่อปรับปรุงพจนานุกรมก่อนหน้านี้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานของระบบการเขียน โดยพจนานุกรมนี้ตั้งชื่อตามนามศักราชขององค์จักรพรรดิ

พจนานุกรมคังซี
พจนานุกรมคังซีฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 (ค.ศ. 1827)
ชื่อภาษาจีน
ภาษาจีน康熙字典
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
강희자전
ฮันจา
康熙字典
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คันจิ康熙字典

พจนานุกรมนี้เป็นพจนานุกรมแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดโดยมีอักขระ 47,053 ตัว[1]

พจนานุกรมคังซีมีให้บริการในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ฉบับบล็อกพิมพ์สมัยราชวงศ์ชิง ฉบับเย็บเล่มแบบจีนดั้งเดิม ฉบับแก้ไขในรูปแบบปกแข็ง ไปจนถึงฉบับดิจิทัล

อ้างอิง

แก้
  1. "重啟康熙字典字頭校對工作 - 康熙字典論壇 - 康熙字典与倉頡之友 - Powered by Discuz!". www.chinesecj.com. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.