ผ้าอ้อม เป็นชุดชั้นในชนิดหนึ่งที่ให้ผู้สวมใส่ขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะได้โดยไม่ต้องใช้ส้วม เมื่อผ้าอ้อมเลอะ บุคคลที่สอง เช่น พ่อแม่ หรือผู้ดูแล จะต้องเปลี่ยนอันใหม่ให้ผู้สวมใส่ หากไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้เป็นประจำอย่างเพียงพออาจก่อให้เกิดปัญหาทางผิวหนังรอบ ๆ บริเวณที่ผ้าอ้อมคลุมไว้ได้

ผ้าอ้อมเด็กทารกแบบใช้แล้วทิ้ง มีเทปเปิดปิดได้ และปลอกล็อกขาแบบยืดหยุ่นได้
ผ้าอ้อมสวมใส่ภายนอกชนิดต่าง ๆ

ผ้าอ้อมทำจากผ้าหรือวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้แล้วทิ้ง ผ้าอ้อมที่ทำจากผ้าจะประกอบด้วยผ้าแบ่งเป็นชั้น ๆ เช่น ผ้าฝ้าย ปอ ไม้ไผ่ หรือไมโครไฟเบอร์ สามารถล้างและนำมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้งจะมีสารเคมีดูดซับ และจะหมดไปเมื่อใช้เสร็จ สามารถสวมใส่กางเกงชั้นในพลาสติกทับผ้าอ้อมเพื่อป้องกันการรั่ว แต่สำหรับผ้าอ้อมจากผ้ารุ่นใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้[ต้องการอ้างอิง]

ผู้สวมใส่ผ้าอ้อมมักเป็นเด็กทารก และเด็กที่ยังไม่ฝึกการนั่งกระโถน หรือผู้ที่ประสบการปัสสาวะรดที่นอน ผู้ใหญ่ที่กลั้นไม่ได้หรืออยู่ในสถานการณ์เฉพาะที่ไม่สามารถเข้าส้วมได้ก็สวมใส่ผ้าอ้อม รวมถึงผู้สูงวัย ผู้พิการทางกายหรือจิตใจ และคนที่ทำงานในสภาวะลำบาก เช่น นักบินอวกาศ