วิกิพีเดีย:บาเบล
elผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษากรีกเป็นภาษาแม่
Αυτός ο χρήστης μιλά ως μητρική γλώσσα την ελληνική.
de-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเยอรมันได้ในระดับชำนาญ
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
fr-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ในระดับกลาง
Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau moyen en français.
tr-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาตุรกีได้ในระดับพื้นฐาน
Bu kullanıcı düşük seviyede Türkçe anlıyor
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.
ผู้ใช้ตามภาษา

Hello!
If you've got questions, ask. You know where :-)