หมวดหมู่:User fr-2

fr-2ผู้ใช้เหล่านี้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ในระดับกลาง
Ces utilisateurs parlent français à un niveau intermédiaire.