ผู้ใช้:Tony Patt/ทดลองเขียนภาพรวมแก้ไข

แบ่งตามพรรคแก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พรรคพลังประชารัฐ 30 791,893 25.53% 12  12 40.00%
อนาคตใหม่ 30 804,272 25.93% 9  9 30.00%
เพื่อไทย 22 604,699 19.49% 9  1 30.00%
ผลรวม 30 100.00% 30  3 100.0%
คะแนนเสียง
อนาคตใหม่
  
25.93%
พลังประชารัฐ
  
25.53%
เพื่อไทย
  
19.49%
อื่น ๆ
  
29.05%
ที่นั่ง
พลังประชารัฐ
  
40.00%
อนาคตใหม่
  
30.00%
เพื่อไทย
  
30.00%

แบ่งตามเขตแก้ไข

เขตการเลือกตั้ง พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 4 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 5 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 7 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 8 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 9 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 10 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 11 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 12 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 13 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 14 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 15 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 16 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 17 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 18 % % % % 100.0% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 19 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 20 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 21 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 22 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 23 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 24 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 25 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 26 % % % % 100.0% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 27 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 28 % % % % 100.0% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 29 % % % % 100.0% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 30 % % % % 100.0% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
ผลรวม % % % % 100.0%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งแก้ไข

 
แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562