หน้าหลัก พูดคุย บทความ กระบะทราย
1 | 2| 3
โครงการ เครื่องมือ คู่มือในการเขียน กรุ

โครงการที่วางเอาไว้ในระยะ พ.ศ.2557-2560 แก้

ปรับปรุงบทความวิชาเคมี แก้

เนื่องจากมีบทความเกี่ยวกับวิชาเคมีได้ถูกเขียนขึ้นโดยชาววิกิพีเดียมาแต่ต้น หลายบทความยังคงอยู่ในระดับโครง หรือมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงบทความเหล่านี้ให้ดีขึ้น ในตารางต่อไปนี้เป็นรายชื่อบทความที่ได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้างแล้ว และยังคงต้องการความช่วยเหลือจากชาววิกิพีเดียอีกมากครับ ความถูกต้องในเนื้อหาและหลักการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่ค้นพบได้ในอินเทอร์เน็ตและอาจทำให้คนเข้าใจผิดเป็นบริเวณกว้างได้

ที่ ชื่อบทความ หมวดหมู่ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิงหลัก
บทความที่วางแผนเอาไว้ว่าจะแก้ไขใหม่ทั้งหมด
1 ผลึก เคมีทั่วไป เมษายน-พฤษภาคม 2559
 1. Report of the Executive Committee for 1991
  International Union of Crystallography (1992). . Acta Crystallogr. A 48 (6): 922.
 2. Twenty years of structure research on quasicrystals
  Part I. Pentagonal, octagonal, decagonal and dodecagonal quasicrystals
  Steurer W. (2004).Z. Kristallogr. 219 (7–2004): 391–446.
 3. Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry
  Shechtman, D.; Blech, I.; Gratias, D.; Cahn, J. (1984). Physical Review Letters 53 (20): 1951.
2 ผลิกศาสตร์ เคมีทั่วไป เมษายน-พฤษภาคม 2559
 1. Probable Nature of the Internal Symmetry of Crystals
  Nature 29, 186-188.
 2. A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements
  Arthur H. Compton Phys. Rev.,1923, 21, 483.
 3. The Structure of Some Crystals as Indicated by Their Diffraction of X-rays
  W. L. Bragg Proc. R. Soc. Lond. A 1913 89 248-277.
 4. XXIX. The intensity of reflexion of X-rays by rock-salt
  W. Lawrence Bragg , R.W. James , C.H. Bosanquet
  Philosophical Magazine Series 6 Vol. 41, Iss. 243, 1921.
3 พันธะเคมี เคมีทั่วไป เมษายน-พฤษภาคม 2559
 1. The Atom and the Molecule
  Lewis, Gilbert N. (1916), Journal of the American Chemical Society 38 (4): 772.
 2. The Ground State of the Hydrogen Molecule
  James, H. H.; Coolidge, A. S. (1933). Journal of Chemical Physics (American Institute of Physics) 1 (12): 825–835.
 3. THE NATURE OF THE CHEMICAL BOND
  APPLICATION OF RESULTS OBTAINED FROM THE QUANTUM MECHANICS
  AND FROM A THEORY OF PARAMAGNETIC SUSCEPTIBILITY TO THE STRUCTURE OF MOLECULES
  Linus. Pauling J. Am. Chem. Soc., 1931, 53 (4), pp 1367–1400.
 4. THE NATURE OF THE CHEMICAL BOND. II.
  THE ONE-ELECTRON BOND AND THE THREE-ELECTRON BOND
  Linus. Pauling J. Am. Chem. Soc., 1931, 53 (9), pp 3225–3237.
 5. THE NATURE OF THE CHEMICAL BOND. III.
  THE TRANSITION FROM ONE EXTREME BOND TYPE TO ANOTHER
  Linus Pauling J. Am. Chem. Soc., 1932, 54 (3), pp 988–1003.
 6. THE NATURE OF THE CHEMICAL BOND. IV.
  THE ENERGY OF SINGLE BONDS AND THE RELATIVE ELECTRONEGATIVITY OF ATOMS
  Linus Pauling J. Am. Chem. Soc., 1932, 54 (9), pp 3570–3582.
 7. The Nature of the Two-Electron Chemical Bond. V.
  Electron Pairing and H3+
  Harrison. Shull J. Am. Chem. Soc., 1964, 86 (8), pp 1469–1474.
 8. Properties and Uses of Natural Orbitals
  ERNEST R. DAVIDSON (1972) Rev. Mod. Phys. 44, 451.
4 เคมี เคมีทั่วไป เมษายน-พฤษภาคม 2559
5 พันธะโคเวเลนต์ เคมีทั่วไป เมษายน-พฤษภาคม 2559
6 อิเล็กโตรเนกาทิวิตี เคมีทั่วไป เมษายน-พฤษภาคม 2559
บทความที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเขียน
7 พอยต์กรุ๊ป เคมีอนินทรีย์ เมษายน-พฤษภาคม 2559
 1. A key to point group classification
  Jerry Donohue J. Chem. Educ., 1969, 46 (1), p 27.
 2. Crystallographic symmetry point group notation flow chart
  G. L. Breneman J. Chem. Educ., 1987, 64 (3), p 216.
 3. A matrix approach to point group symmetries
  G. D. Nigam J. Chem. Educ., 1983, 60 (11), p 919.
 4. A simple procedure for point group classification
  Arnold J. Krubsack J. Chem. Educ., 1975, 52 (6), p 368.
8 ผลิกศาสตร์รังสีเอ็กซ์ เคมีอนินทรีย์ เมษายน-พฤษภาคม 2559
 1. Probable Nature of the Internal Symmetry of Crystals
  Nature 29, 186-188.
 2. A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements
  Arthur H. Compton Phys. Rev.,1923, 21, 483.
 3. The Structure of Some Crystals as Indicated by Their Diffraction of X-rays
  W. L. Bragg Proc. R. Soc. Lond. A 1913 89 248-277.
 4. XXIX. The intensity of reflexion of X-rays by rock-salt
  W. Lawrence Bragg , R.W. James , C.H. Bosanquet
  Philosophical Magazine Series 6 Vol. 41, Iss. 243, 1921.