ผู้ใช้:SARANPHONG YIMKLAN/เครื่องมือ

หน้าหลัก พูดคุย บทความ กระบะทราย
1 | 2| 3
โครงการ เครื่องมือ คู่มือในการเขียน กรุ
เคมี อักษรธรรมล้านนา ทางหลวง อื่นๆ
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) แนวทางการเขียนอักษรธรรมล้านนา สารสนเทศโครงข่ายทางหลวง ราชกิจจานุเบกษา
Organic Chemistry (IUPAC Blue Book) คู่มือการพิมพ์อักษรธรรมล้านนา สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน
Chemical Terminology (IUPAC Gold Book) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
Inorganic Chemistry (IUPAC Red Book) ฟ้อนต์อักษรธรรมล้านนา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
Physical Chemistry (IUPAC Green Book) อักขรธัมม์วิธี สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) American Chemical Society (ACS)
Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry การยืมอักขรธัมม์-บาลี ศูนย์สร้างทางลำปาง Royal Society of Chemistry (RSC)
IUPAC Periodic Table of the Elements การออกเสียงระโฮง กรมทางหลวง Angewandte Chemie International Edition

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Nevez%C3%A9ktan/CompleteDraft.pdf

  • เช็คไอพี [1]

เว็บไซต์ของฉัน แก้

ResearcherID