แม่แบบ:กล่องข้อมูล นักธุรกิจ


ดร.ณัฐชัย เลิศรัตนพล หรือ ณัฐชัย เลิศรัตนพล เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ใน ยะลา ประเทศไทย เป็นทั้ง นักธุรกิจ และนักลงทุน ชาวไทย


ข้อมูลส่วนตัวแก้ไข

ผลงานแก้ไข

รับเหมาก่อสร้างแก้ไข

  • [2527-2550]
  • ต่อเติมบ้านพักอยู่อาศัย และก่อสร้าง
  • โรงงาน
  • อาพาร์ทเม้น-หอพัก
  • อาคารพาณิชย์
  • อาคารสำนักงาน

ค้าขายวัสดุก่อสร้างแก้ไข

  • [2541-2550]

นักลงทุนตลาดหลักทรัพย์แก้ไข

  • [2541 - 2549]

นักลงทุนตลาดต่างประเทศแก้ไข

  • [2549 - ปัจจุบัน] ค่าเงิน FOREX