บอต เฉพาะกิจ ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้ แก้ไข

สถานะปัจจุบัน แก้ไข

รอพัฒนาโปรแกรมสำหรับโครงการต่อไป

โครงการที่ทำไปแล้ว แก้ไข

โครงการต่อไปนี้ LerdsuwaBot ได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่จะสั่งให้ทำงานซ้ำเป็นระยะ

โครงการที่จะทำในอนาคต แก้ไข

  • โครงการต่อเนื่อง การคัดลอกแม่แบบข้อมูลประเทศ
    • ตรวจสอบ แม่แบบ Country_alias, Country_flag_alias, Country_shortname_alias ดูว่าครอบคลุมโดยระบบแม่แบบ Country_data หรือยัง
    • เปลี่ยนมาใช้แม่แบบ Country_data ทั้งหมด
  • ปรับปรุงข้อมูลในกล่องข้อมูลซอฟต์แวร์ ให้หมายเลขเวอร์ชันและวันที่ มีข้อมูลที่ทันสมัย (โครงการใหม่ถัดไป)