บอตทำงานครั้งล่าสุดเมื่อ: Thu Nov 27 18:45:31 2008

สิ้นสุดการทำงานเมื่อ: Fri Nov 28 00:03:41 2008

ผลการทำงาน: บอตจบการทำงานตามปกติ

แม่แบบที่ไม่ได้คัดลอกแก้ไข

แม่แบบ สาเหตุ
Template:Country data Aargau ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Aargau
Template:Country data Abruzzo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Abruzzo
Template:Country data Abu Dhabi ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Abu Dhabi (emirate)
Template:Country data Acadia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Acadians
Template:Country data Aceh ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Aceh
Template:Country data Acre ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Acre (state)
Template:Country data Aden ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Colony of Aden
Template:Country data Adjara ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Adjara
Template:Country data Adygea ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Adygea
Template:Country data Aguascalientes ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Aguascalientes
Template:Country data Ajman ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ajman
Template:Country data Alagoas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Alagoas
Template:Country data Alderney ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Alderney
Template:Country data Altai Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Altai Republic
Template:Country data Amapá ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Amapá
Template:Country data Amazonas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Amazonas (Brazilian state)
Template:Country data Anglesey ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ynys Môn (Anglesey)
Template:Country data Anjouan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Anjouan
Template:Country data Antwerp ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Antwerp (province)
Template:Country data Antártica Chilena Province ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Antártica Chilena Province
Template:Country data Aosta Valley ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Aosta Valley
Template:Country data Appenzell Ausserrhoden ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Appenzell Ausserrhoden
Template:Country data Appenzell Innerrhoden ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Appenzell Innerrhoden
Template:Country data Apulia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Apulia
Template:Country data Arab Federation ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Arab Federation
Template:Country data Arab Revolt ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Arab Revolt
Template:Country data Aramean Syriac ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Assyrian people
Template:Country data Argentine Antarctica ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Argentine Antarctica
Template:Country data Armenian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Armenian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Assyria ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Austral Islands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Austral Islands
Template:Country data Australian Capital Territory ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Australian Capital Territory
Template:Country data Austrian Empire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Austrian Empire
Template:Country data Azad Kashmir ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Azad Kashmir
Template:Country data Azerbaijan SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Azerbaijan Soviet Socialist Republic
Template:Country data Azores ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Azores
Template:Country data Bahawalpur ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bahawalpur (princely state)
Template:Country data Bahia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bahia
Template:Country data Baja California ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Baja California
Template:Country data Baja California Sur ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Baja California Sur
Template:Country data Balochistan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Balochistan (Pakistan)
Template:Country data Basel-City ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Basel-City
Template:Country data Basel-Country ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Basel-Country
Template:Country data Bashkortostan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bashkortostan
Template:Country data Basilicata ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Basilicata
Template:Country data Bedfordshire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bedfordshire
Template:Country data Belgian Congo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Belgian Congo
Template:Country data Berne ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Berne
Template:Country data Biafra ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Biafra
Template:Country data Bonaire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bonaire
Template:Country data Bophuthatswana ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bophuthatswana
Template:Country data Bornholm ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bornholm
Template:Country data Bougainville ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Autonomous Region of Bougainville
Template:Country data Bremen ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bremen (state)
Template:Country data British Antarctic Territory ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ British Antarctic Territory
Template:Country data British Guiana ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ British Guiana
Template:Country data British Honduras ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ British Honduras
Template:Country data Brittany ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Brittany
Template:Country data Bucharest ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Bucharest
Template:Country data Burgenland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Burgenland
Template:Country data Buryatia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Buryatia
Template:Country data Byelorussian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Byelorussian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Calabria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Calabria
Template:Country data Calgary ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Calgary
Template:Country data Campeche ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Campeche
Template:Country data Caribbean Community ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Caribbean Community
Template:Country data Carinthia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Carinthia (state)
Template:Country data Casamance ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Casamance
Template:Country data Castile ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Crown of Castile
Template:Country data Ceará ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ceará
Template:Country data Central America ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federal Republic of Central America
Template:Country data Central Province (Papua New Guinea) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Central Province (Papua New Guinea)
Template:Country data Chagos Islands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chagos Archipelago
Template:Country data Chechen Republic of Ichkeria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chechen Republic of Ichkeria
Template:Country data Chernihiv Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chernihiv Oblast
Template:Country data Chernivtsi Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chernivtsi Oblast
Template:Country data Chiapas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chiapas
Template:Country data Chihuahua ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chihuahua (state)
Template:Country data Chinese Taipei ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chinese Taipei
Template:Country data Chuuk ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chuuk
Template:Country data Chuvashia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Chuvashia
Template:Country data Ciskei ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ciskei
Template:Country data Coahuila ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Coahuila
Template:Country data Colima ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Colima
Template:Country data Commonwealth Realms ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Commonwealth realm
Template:Country data Confederate States of America ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Confederate States of America
Template:Country data Congo Free State ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Congo Free State
Template:Country data Connacht ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Connacht
Template:Country data Cornwall ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Cornwall
Template:Country data Corrientes ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Corrientes Province
Template:Country data Crimea ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Crimea
Template:Country data Curaçao ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Curaçao
Template:Country data Dagestan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Dagestan
Template:Country data Dahomey ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Dahomey
Template:Country data Danzig ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Free City of Danzig
Template:Country data Derbyshire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Derbyshire
Template:Country data Devon ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Devon
Template:Country data Distrito Federal ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Brazilian Federal District
Template:Country data Dnipropetrovsk Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Dnipropetrovsk Oblast
Template:Country data Donetsk Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Donetsk Oblast
Template:Country data Drenthe ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Drenthe
Template:Country data Durango ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Durango
Template:Country data East Flanders ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ East Flanders
Template:Country data East New Britain ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ East New Britain
Template:Country data East Turkestan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ East Turkestan
Template:Country data Eastern Caribbean ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Organisation of Eastern Caribbean States
Template:Country data Eastern Highlands (Papua New Guinea) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Eastern Highlands (Papua New Guinea)
Template:Country data Edmonton ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Edmonton
Template:Country data Entre Ríos ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Entre Ríos Province
Template:Country data Espírito Santo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Espírito Santo
Template:Country data Estonian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Estonian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Federal Territory (Malaysia) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federal Territory (Malaysia)
Template:Country data Federation of Bosnia and Herzegovina ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federation of Bosnia and Herzegovina
Template:Country data Fiume ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Free State of Fiume
Template:Country data Flemish Brabant ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Flemish Brabant
Template:Country data Flevoland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Flevoland
Template:Country data French Indochina ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ French Indochina
Template:Country data French Sudan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ French Sudan
Template:Country data Fribourg ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Fribourg
Template:Country data Friesland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Friesland
Template:Country data Friuli-Venezia Giulia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Friuli-Venezia Giulia
Template:Country data Frøya ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Frøya, Sør-Trøndelag
Template:Country data Fujairah ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Fujairah
Template:Country data Gagauzia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Gagauzia
Template:Country data Gambier Islands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Gambier Islands
Template:Country data Gelderland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Gelderland
Template:Country data Geneva ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Geneva
Template:Country data Germany test ยกเลิกโดยผู้ควบคุม
Template:Country data Glarus ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Glarus
Template:Country data Goiás ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Goiás
Template:Country data Gold Coast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Gold Coast (British colony)
Template:Country data Gotland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Gotland
Template:Country data Government of Australia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Government of Australia
Template:Country data Gozo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Gozo
Template:Country data Graubünden ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Graubünden
Template:Country data Groningen ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Groningen (province)
Template:Country data Guanajuato ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Guanajuato
Template:Country data Guerrero ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Guerrero
Template:Country data Gulf Cooperation Council ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Template:Country data Hainaut ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Hainaut (province)
Template:Country data Hamilton ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Hampshire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Hampshire
Template:Country data Herm ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Herm
Template:Country data Hidalgo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Hidalgo (state)
Template:Country data Hitra ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Hitra
Template:Country data Holland ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Holy See ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Holy See
Template:Country data Hungarian ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Hungarian pos=MF ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Ingria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ingria
Template:Country data Ingushetia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ingushetia
Template:Country data Iraqi Kurdistan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Iraqi Kurdistan
Template:Country data Iroquois ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Iroquois
Template:Country data Islamabad ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Islamabad Capital Territory
Template:Country data Isle of Wight ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Isle of Wight
Template:Country data Jalisco ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Jalisco
Template:Country data Juan Fernández Islands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Juan Fernández Islands
Template:Country data Jura ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Jura
Template:Country data Kabardino-Balkaria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kabardino-Balkaria
Template:Country data Kabylie ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kabylie
Template:Country data Kaliningrad ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kaliningrad Oblast
Template:Country data Kalmykia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kalmykia
Template:Country data Karachay-Cherkessia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Karachay-Cherkessia
Template:Country data Karakalpakstan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Karakalpakstan
Template:Country data Karelia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of Karelia
Template:Country data Karelo-Finnish SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic
Template:Country data Katanga ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Katanga Province
Template:Country data Kazakh SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kazakh Soviet Socialist Republic
Template:Country data Kent ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kent
Template:Country data Khakassia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Khakassia
Template:Country data Khmelnytskyi Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Khmelnytskyi Oblast
Template:Country data Kingdom of Hejaz ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of Hejaz
Template:Country data Kingdom of Ireland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of Ireland
Template:Country data Kingdom of Serbia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of Serbia
Template:Country data Kingdom of Yugoslavia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of Yugoslavia
Template:Country data Kingdom of the Netherlands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of the Netherlands
Template:Country data Kirghiz SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kirghiz Soviet Socialist Republic
Template:Country data Komi ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Komi Republic
Template:Country data Kosrae ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kosrae
Template:Country data Kuban ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kuban People's Republic
Template:Country data La Francophonie ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Francophonie
Template:Country data Lagos ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lagos State
Template:Country data Latin Union ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Latin Union
Template:Country data Latvian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Latvian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Latvian Socialist Soviet Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Latvian Socialist Soviet Republic
Template:Country data Leinster ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Leinster
Template:Country data León ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ León, Spain
Template:Country data Liga Federal ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Liga Federal
Template:Country data Liguria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Liguria
Template:Country data Limburg (Belgium) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Limburg (Belgium)
Template:Country data Limburg (Netherlands) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Limburg (Netherlands)
Template:Country data Lincolnshire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lincolnshire
Template:Country data Lithuanian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lithuanian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Liège ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Liège (province)
Template:Country data Lombardy ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lombardy
Template:Country data Lordship of Ireland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lordship of Ireland
Template:Country data Lower Austria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lower Austria
Template:Country data Lower Saxony ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Lower Saxony
Template:Country data Lucerne ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Lucerne
Template:Country data Luxembourg (Belgium) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Luxembourg (Belgium)
Template:Country data MOR ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Madang ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Madang Province
Template:Country data Malaya ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federation of Malaya
Template:Country data Man u ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Manitoba ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Manitoba
Template:Country data Manus ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Manus Province
Template:Country data Maranhão ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Maranhão
Template:Country data Marche ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Marche
Template:Country data Mari El ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mari El
Template:Country data Marquesas Islands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Marquesas Islands
Template:Country data Mato Grosso ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mato Grosso
Template:Country data Mato Grosso do Sul ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mato Grosso do Sul
Template:Country data Mecklenburg-Vorpommern ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mecklenburg-Vorpommern
Template:Country data Mengjiang ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mengjiang
Template:Country data Mercosur ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mercosur
Template:Country data Michoacán ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Michoacán
Template:Country data Milne Bay ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Milne Bay Province
Template:Country data Minas Gerais ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Minas Gerais
Template:Country data Mindanao ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Minorca ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Minorca
Template:Country data Moldavia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Moldavia
Template:Country data Moldavian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Moldavian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Molise ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Molise
Template:Country data Montreal ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Montreal
Template:Country data Moravia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Moravia
Template:Country data Mordovia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mordovia
Template:Country data Morelos ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Morelos
Template:Country data Moscow Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Moscow Oblast
Template:Country data Munster ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Munster
Template:Country data México (state) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Mexico State
Template:Country data NCD ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ National Capital District (Papua New Guinea)
Template:Country data Nagorno-Karabakh Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nagorno-Karabakh Republic
Template:Country data Nakhchivan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nakhchivan
Template:Country data Namur ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Namur (province)
Template:Country data Napoleonic Italy ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of Italy (Napoleonic)
Template:Country data Nayarit ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nayarit
Template:Country data Negeri Sembilan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Negeri Sembilan
Template:Country data Nepal test ยกเลิกโดยผู้ควบคุม
Template:Country data Neuchâtel ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Neuchâtel
Template:Country data Nevis ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nevis
Template:Country data New Brunswick ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ New Brunswick
Template:Country data New Hebrides ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ New Hebrides
Template:Country data New Ireland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ New Ireland Province
Template:Country data New Zealand Māori ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ New Zealand Māori
Template:Country data Newfoundland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Dominion of Newfoundland
Template:Country data Newfoundland and Labrador ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Newfoundland and Labrador
Template:Country data Nidwalden ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nidwalden
Template:Country data Normandy ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Normandy
Template:Country data North Borneo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ North Borneo
Template:Country data North Brabant ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ North Brabant
Template:Country data North Holland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ North Holland
Template:Country data North Ossetia-Alania ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ North Ossetia-Alania
Template:Country data North Rhine-Westphalia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ North Rhine-Westphalia
Template:Country data North-West Frontier ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ North-West Frontier Province
Template:Country data Northern Rhodesia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Northern Rhodesia
Template:Country data Northern Territory ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Northern Territory
Template:Country data Northumberland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Northumberland
Template:Country data Northwest Territories ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Northwest Territories
Template:Country data Nova Scotia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nova Scotia
Template:Country data Nuevo León ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nuevo León
Template:Country data Nunavut ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nunavut
Template:Country data Nyasaland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Nyasaland
Template:Country data Oaxaca ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Oaxaca
Template:Country data Obwalden ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Obwalden
Template:Country data Occitania ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Occitania
Template:Country data Odessa Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Odessa Oblast
Template:Country data Ontario ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ontario
Template:Country data Orange Free State ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Orange Free State
Template:Country data Orkney ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Orkney
Template:Country data Overijssel ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Overijssel
Template:Country data Pacific Community ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Secretariat of the Pacific Community
Template:Country data Padania ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Padania
Template:Country data Palestinian Authority ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Palestinian National Authority
Template:Country data Panama Canal Zone ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Panama Canal Zone
Template:Country data Paraná ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Paraná (state)
Template:Country data Paraíba ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Paraíba
Template:Country data Pará ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Pará
Template:Country data Perm Krai ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Perm Krai
Template:Country data Pernambuco ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Pernambuco
Template:Country data Peru-Bolivian Confederation ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Peru-Bolivian Confederation
Template:Country data Piauí ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Piauí
Template:Country data Pohnpei ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Pohnpei
Template:Country data Portuguese Timor ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Portuguese Timor
Template:Country data Prince Edward Island ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Prince Edward Island
Template:Country data Protectorate of Bohemia and Moravia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Protectorate of Bohemia and Moravia
Template:Country data Provence ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Provence
Template:Country data Province of Bolzano-Bozen ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Province of Bolzano-Bozen
Template:Country data Puebla ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Puebla
Template:Country data Punjab ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Punjab (Pakistan)
Template:Country data Quatar ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Queensland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Queensland
Template:Country data Querétaro ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Querétaro
Template:Country data Quintana Roo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Quintana Roo
Template:Country data Ras al-Khaimah ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ras al-Khaimah
Template:Country data Rashidun Caliphate ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rashidun Caliphate
Template:Country data Republic of Genoa ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of Genoa
Template:Country data Republic of South Vietnam ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of South Vietnam
Template:Country data Republic of Texas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of Texas
Template:Country data Republic of the Rif ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rif Republic
Template:Country data Republika Srpska ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republika Srpska
Template:Country data Reuss Junior Line ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Reuss Junior Line
Template:Country data Rhineland-Palatinate ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rhineland-Palatinate
Template:Country data Rhodes ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rhodes
Template:Country data Rhodesia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rhodesia
Template:Country data Rhodesia and Nyasaland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federation of Rhodesia and Nyasaland
Template:Country data Rio Grande do Norte ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rio Grande do Norte
Template:Country data Rio Grande do Sul ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rio Grande do Sul
Template:Country data Rio de Janeiro ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rio de Janeiro (state)
Template:Country data Rivne Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rivne Oblast
Template:Country data Rodrigues ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rodrigues (island)
Template:Country data Romani people ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Roma people
Template:Country data Rondônia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rondônia
Template:Country data Roraima ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Roraima
Template:Country data Rostov Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Rostov Oblast
Template:Country data Rotuma ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Rotuma Island ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Rotuma Islands ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Russian SFSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Russian Soviet Federative Socialist Republic
Template:Country data Rwenzururu ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Kingdom of Rwenzururu
Template:Country data Ryūkyū Kingdom ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ryūkyū Kingdom
Template:Country data SAARC ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ South Asian Association for Regional Cooperation
Template:Country data SADC ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Southern African Development Community
Template:Country data SFR Yugoslavia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Template:Country data Saar ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saar (protectorate)
Template:Country data Saaremaa ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saaremaa
Template:Country data Saarland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saarland
Template:Country data Saba ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saba
Template:Country data Sahrawi Arab Democratic Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sahrawi Arab Democratic Republic
Template:Country data Saint Barthélemy ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saint Barthélemy
Template:Country data Saint Croix ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saint Croix, U.S. Virgin Islands
Template:Country data Saint Kitts ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saint Kitts
Template:Country data Saint Martin ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saint Martin (France)
Template:Country data Saint Pierre and Miquelon ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saint Pierre and Miquelon
Template:Country data Saint Thomas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saint Thomas, U.S. Virgin Islands
Template:Country data Sakha Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sakha Republic
Template:Country data Sakhalin Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sakhalin Oblast
Template:Country data Salzburg ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Salzburg (state)
Template:Country data Samara Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Samara Oblast
Template:Country data San Andrés y Providencia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Archipelago of San Andres, Providencia and Santa Catalina
Template:Country data San Luis Potosí ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ San Luis Potosí
Template:Country data Sandaun ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sandaun
Template:Country data Santa Catarina ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Santa Catarina (state)
Template:Country data Sark ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sark
Template:Country data Savoy ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Savoy
Template:Country data Saxe-Meiningen ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saxe-Meiningen
Template:Country data Saxony-Anhalt ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Saxony-Anhalt
Template:Country data Schaffhausen ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Schaffhausen
Template:Country data Schleswig-Holstein ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Schleswig-Holstein
Template:Country data Schwyz ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Schwyz
Template:Country data Selangor ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Selangor
Template:Country data Serbian Krajina ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of Serbian Krajina
Template:Country data Sergipe ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sergipe
Template:Country data Sharjah ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sharjah (emirate)
Template:Country data Shetland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Shetland
Template:Country data Silesia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Silesia
Template:Country data Simbu ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Simbu Province
Template:Country data Sinaloa ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sinaloa
Template:Country data Sindh ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sindh
Template:Country data Sint Eustatius ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sint Eustatius
Template:Country data Sint Maarten ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sint Maarten
Template:Country data Solothurn ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Solothurn
Template:Country data Sonora ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sonora
Template:Country data South Arabia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federation of South Arabia
Template:Country data South Australia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ South Australia
Template:Country data South Holland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ South Holland
Template:Country data South Moluccas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ South Moluccas
Template:Country data Southern Cameroons ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Southern Cameroons
Template:Country data Southern Ireland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Southern Ireland
Template:Country data Southern Rhodesia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Southern Rhodesia
Template:Country data Southern Sudan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Southern Sudan
Template:Country data St. Gallen ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of St. Gallen
Template:Country data Stavropol Krai ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Stavropol Krai
Template:Country data Straits Settlements ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Straits Settlements
Template:Country data Styria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Styria
Template:Country data Sápmi ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Sápmi (area)
Template:Country data São Paulo ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ São Paulo (state)
Template:Country data Tabasco ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tabasco
Template:Country data Tajik SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tajik Soviet Socialist Republic
Template:Country data Tamaulipas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tamaulipas
Template:Country data Tamil Eelam ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tamil Eelam
Template:Country data Tanganyika ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tanganyika
Template:Country data Tartu linn ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Tatarstan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tatarstan
Template:Country data Tenochtitlan ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tenochtitlan
Template:Country data Thurgau ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Thurgau
Template:Country data Thuringia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Thuringia
Template:Country data Ticino ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ticino
Template:Country data Tlatelolco ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tlatelolco
Template:Country data Tlaxcala ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tlaxcala
Template:Country data Tobago ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tobago
Template:Country data Tocantins ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tocantins (state)
Template:Country data Torne Valley ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Torne Valley
Template:Country data Tortola ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tortola
Template:Country data Transcaucasian SFSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic
Template:Country data Transkei ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Transkei
Template:Country data Transvaal ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ South African Republic
Template:Country data Trieste ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Free Territory of Trieste
Template:Country data Tristan da Cunha ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tristan da Cunha
Template:Country data Trust Territory of the Pacific Islands ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Trust Territory of the Pacific Islands
Template:Country data Tuamotus ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tuamotus
Template:Country data Turkmen SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Turkmen Soviet Socialist Republic
Template:Country data Tuva ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tuva
Template:Country data Tuvan People's Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tuvan People's Republic
Template:Country data Tyrol ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Tyrol (state)
Template:Country data Udmurtia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Udmurtia
Template:Country data Ukrainian SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ukrainian Soviet Socialist Republic
Template:Country data Ulster ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Ulster
Template:Country data Umayyad Caliphate ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Umayyad Caliphate
Template:Country data Umm al-Quwain ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Umm al-Quwain
Template:Country data Union of South American Nations ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Union of South American Nations
Template:Country data United Arab Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ United Arab Republic
Template:Country data United Baltic Duchy ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ United Baltic Duchy
Template:Country data United States Federal Government ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Federal government of the United States
Template:Country data United States military ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Military of the United States
Template:Country data United Suvadive Republic ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ United Suvadive Republic
Template:Country data Upper Austria ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Upper Austria
Template:Country data Upper Volta ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of Upper Volta
Template:Country data Uri ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Uri
Template:Country data Utrecht ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Utrecht (province)
Template:Country data Uzbek SSR ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Uzbek Soviet Socialist Republic
Template:Country data Val d'Aran ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Aran Valley
Template:Country data Valais ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Valais
Template:Country data Vaud ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Vaud
Template:Country data Venda ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Venda
Template:Country data Vendsyssel ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Vendsyssel
Template:Country data Veneto ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Veneto
Template:Country data Venice ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of Venice
Template:Country data Veracruz ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Veracruz
Template:Country data Virgin Gorda ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Virgin Gorda
Template:Country data Vojvodina ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Vojvodina
Template:Country data Volgograd Oblast ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Volgograd Oblast
Template:Country data Vorarlberg ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Vorarlberg
Template:Country data Wallachia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Wallachia
Template:Country data Wallonia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Wallonia
Template:Country data Walloon Brabant ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Walloon Brabant
Template:Country data West Bank and Gaza ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ West Bank and Gaza Strip
Template:Country data West Flanders ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ West Flanders
Template:Country data West Indies ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ British West Indies
Template:Country data West New Britain ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ West New Britain
Template:Country data West Papua ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Republic of West Papua
Template:Country data Western Australia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Western Australia
Template:Country data Western Highlands (Papua New Guinea) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Western Highlands (Papua New Guinea)
Template:Country data Western Isles ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Outer Hebrides
Template:Country data Western Province (Papua New Guinea) ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Western Province (Papua New Guinea)
Template:Country data Westphalia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Westphalia
Template:Country data World ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ World
Template:Country data Württemberg ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Württemberg
Template:Country data Yap ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Yap
Template:Country data Yorkshire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Yorkshire
Template:Country data Yucatán ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Yucatán
Template:Country data Yukon ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Yukon
Template:Country data ZPCAS ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ South Atlantic Peace and Cooperation Zone
Template:Country data Zacatecas ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Zacatecas
Template:Country data Zaire ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Zaire
Template:Country data Zeeland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Zeeland
Template:Country data Zimbabwe Rhodesia ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Zimbabwe Rhodesia
Template:Country data Zug ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Zug
Template:Country data Zürich ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Canton of Zürich
Template:Country data england ไม่สามารหา alias ในแม่แบบ
Template:Country data Öland ไม่พบบทความภาษาไทยที่ตรงกับ Öland