บอตทำงานครั้งล่าสุดเมื่อ: Wed Nov 26 22:29:48 2008

สิ้นสุดการทำงานเมื่อ: Wed Nov 26 22:34:05 2008

ผลการทำงาน: บอตจบการทำงานตามปกติ

แม่แบบที่ไม่ได้คัดลอกแก้ไข

แม่แบบ สาเหตุ
Template:BLM ไม่พบ แม่แบบ:Country data Saint Barthélemy ในวิกิภาษาไทย
Template:MAF ไม่พบ แม่แบบ:Country data Saint Martin ในวิกิภาษาไทย
Template:MB ไม่พบ แม่แบบ:Country data Manitoba ในวิกิภาษาไทย
Template:NB ไม่พบ แม่แบบ:Country data New Brunswick ในวิกิภาษาไทย
Template:NL ไม่พบ แม่แบบ:Country data Newfoundland and Labrador ในวิกิภาษาไทย
Template:NS ไม่พบ แม่แบบ:Country data Nova Scotia ในวิกิภาษาไทย
Template:NT ไม่พบ แม่แบบ:Country data Northwest Territories ในวิกิภาษาไทย
Template:NU ไม่พบ แม่แบบ:Country data Nunavut ในวิกิภาษาไทย
Template:Navy USCG ไม่พบ {{flag|...}}
Template:ON ไม่พบ แม่แบบ:Country data Ontario ในวิกิภาษาไทย
Template:PE ไม่พบ แม่แบบ:Country data Prince Edward Island ในวิกิภาษาไทย
Template:SXM ไม่พบ แม่แบบ:Country data Sint Maarten ในวิกิภาษาไทย
Template:TPE ไม่พบ แม่แบบ:Country data Chinese Taipei ในวิกิภาษาไทย
Template:UMI ไม่พบ {{flag|...}}
Template:VA-HS ไม่พบ แม่แบบ:Country data Holy See ในวิกิภาษาไทย
Template:YT ไม่พบ แม่แบบ:Country data Yukon ในวิกิภาษาไทย
Template:ZAI ไม่พบ แม่แบบ:Country data Zaire ในวิกิภาษาไทย