Ryubi Gentoku.jpg

วันเกิด 10 สิงหาคม พ.ศ.2547

สถานที่เกิด วชิรพยาบาล

โรงเรียนที่เคยศึกษา วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

โรงเรียนที่เข้าอยู่ปัจจุบัน รัตนาธิเบศร์

เริ่มเข้าเขียนบทความเว็บไซต์วิกิพีเดีย พ.ศ.2561

สิ่งที่สนใจ สามก๊ก ซามูไร ประวัติศาสตร์ สงครามนโปเลียน

สิ่งที่เพิ่มเติม ถ้าบทความของผมมีอะไรผิดพลาดไป ก็เข้ามาแก้ไขกันได้นะครับ