สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(เปลี่ยนทางจาก ผู้แทนราษฎร)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (การออกเสียง: S̄māchik s̄p̣hā p̄hū̂thænrās̄ʹḍr) (อังกฤษ: Member of the House of Representatives)ย่อว่า สส.[1] คือ สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กุลศิรินทร์ นาคไพจิตร (2023-07-17). "คำย่อ สส. และ สว". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.