สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(เปลี่ยนทางจาก ผู้แทนราษฎร)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน ที่เข้าไปทำหน้าที่ ออกกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา

ดูเพิ่มแก้ไข