สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(เปลี่ยนทางจาก ผู้แทนราษฎร)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย่อว่า สส.[1] คือ สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. กุลศิรินทร์ นาคไพจิตร (2023-07-17). "คำย่อ สส. และ สว". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.