ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สหรัฐ)

ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ (อังกฤษ: Director of National Intelligence; DNI) คือข้าราชการระดับเทียบเท่ารัฐมนตรีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และการควบคุมของประธานาธิบดี ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปข้อมูลข่าวสารและป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2547 มีหน้าที่

  • ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของเครือข่ายข่าวกรองสหรัฐ (United States Intelligence Community)
  • กำกับและดูแลโครงการข่าวกรองแห่งชาติ
  • และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตามคำเชิญของประธานาธิบดี/สำนักงานบริหารของสภาความมั่นคงแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเกี่ยวกับเรื่องข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ
Seal of the Office of the Director of National Intelligence.svg
ตราของผู้อำนวยการ
John Ratcliffe official photo.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
จอห์น แรคคลิฟฟ์

ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2563
ประชาคมข่าวกรองสหรัฐ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานตัวต่อประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่ว่าการวอชิงตัน ดี.ซี..
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยคำแนะนำและยินยอมของวุฒิสภาสหรัฐ
ตราสารจัดตั้ง50 U.S.C. § 3023
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ)
สถาปนา22 เมษายน 2548
คนแรกจอห์น เนโกรพอนตี
21 เมษายน 2548
รองซูเซิน เอ็ม. กอร์ดอน, รองผู้อำนวยการเอก
เว็บไซต์dni.gov

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้ออกคำสั่งทางบริหารที่ 13470[1][2] แก้ไขคำสั่งทางบริหารที่ 12333 เพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติตามนโยบายประธานาธิบดีฉบับที่ 19 ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติได้รับหน้าที่ในการป้องกันข่าวลวงและปกป้องแหล่งข้อมูลข่าวกรอง

ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่ 50 มาตรา 403-3a "ภายใต้สถานการณ์ปกติเป็นที่พึงปรารถนา" ว่าผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ประจำในกองกำลังติดอาวุธหรือมีการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ในกิจกรรมข่าวกรองทางทหารและความต้องการ มีเพียงหนึ่งในสองตำแหน่งที่สามารถจัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ทหารในเวลาใดก็ได้

รัฐบัญญัติไม่ได้ระบุสิ่งที่นายทหารชั้นสัญญาบัตรจะถือครองไว้ในระหว่างดำรงตำแหน่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอชื่อพลโท เจมส์ อาร์. แคลปเปอร์ (เกษียณ) ได้รับการลงมติจากวุฒิสมาชิกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฯ แทนที่ รักษาการผู้อำนวยการ เดวิด ซี. กอมเพิร์ต ซึ่งรักษาการหลังจาก พลเรือตรีเดนนิส ซี. แบลร์ (เกษียณ) ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 [3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Bush Orders Intelligence Overhaul". The New York Times. Associated Press. July 31, 2008.
  2. "Executive Order 13470". Federal Register. National Archives and Records Administration. July 30, 2008. สืบค้นเมื่อ November 22, 2016.
  3. Miller, Greg (May 21, 2010). "Dennis C. Blair to resign as Director of National Intelligence". The Washington Post. สืบค้นเมื่อ June 3, 2010.