ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง (สหรัฐ)

เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักข่าวกรองกลาง CIA

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง (อังกฤษ: Director of the Central Intelligence Agency) เป็นตำแหน่งที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 50 มาตรา 3036 (50 U.S.C. § 3036) เพื่อบังคับบัญชาสำนักข่าวกรองกลางซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของประชาคมข่าวกรองสหรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง
ตราประจำสำนัก
ธงประจำสำนัก
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วิลเลียม เบินส์

ตั้งแต่ พฤษภาคม 21, 2021
Central Intelligence Agency
รายงานต่อประธานาธิบดีสหรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ที่ว่าการGeorge Bush Center for Intelligence, Langley, Fairfax County, Virginia, U.S.
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
วาระไม่จำกัดวาระ
ตราสารจัดตั้ง50 U.S.C. § 3036
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง (CI)
ผู้ประเดิมตำแหน่งPorter J. Goss
สถาปนาเมษายน 21, 2005
รองรองผู้อำนวยการ
เงินตอบแทนExecutive Schedule, II[1]
เว็บไซต์www.cia.gov

ผู้อำนวยการฯ ได้รับการยกฐานะขึ้นเสมอรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จนกระทั่งโจ ไบเดิน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีใน พ.ศ. 2564[2]

ผู้อำนวยการฯ ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ และมีผู้ช่วย คือ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง ผู้อำนวยการฯ อาจเป็นพลเรือนหรือทหารจากกองทัพสหรัฐก็ได้[3] โดยมาจากการเสนอชื่อของประธานาธิบดีตามคำแนะนำของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ[4] และต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของวุฒิสภา[5]

อ้างอิง แก้

  1. 5 U.S.C. § 5313
  2. "The Cabinet". www.whitehouse.gov/. สืบค้นเมื่อ February 3, 2021.
  3. 10 U.S.C. § 528
  4. 50 U.S.C. § 403-6
  5. 50 U.S.C. § 3036